ادامه تجمع صنفی کارگران پیمانکاری عسلویه برای معوقات مزدی

جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ منطقه ویژه عسلویه صبح امروز به دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی خود تجمع کردند. ….

کارگرانی که در منطقه ویژه عسلویه مشغول کارند در تماس با ایلنا گفتند: بامداد امروز نیز جمعی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در فاز ۱۹عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل دفتر پیمانکار اصلی تجمع کردند.

گفته می‌شود به دلیل کثرت کارگران بستان کار تجمع صنفی مورد نظر به اطراف مسیرهای منتهی به دفتر پیمانکار که در محل اجرای پروژه قرار دارد نیز کشیده شده است.
این کنش صنفی در حالی رخ می‌دهد که در ابتدای اسفندماه قراردادهای کاری این کارگران به دلیل تکمیل این پروژه‌ها تمدید نشده است و در عین حال پیمانکار پروژه هنوز در خصوص تسویه حساب و پرداخت معوقات مزدی آن‌ها و تجمع آنان تاکنون اقدامی نکرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.