تمامی ۲۸ کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند


بر طبق خبر دریافتی و بدنبال تائید آن از داخل کشور تمامی ۲۸ کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند.

دستگیری این کارگران موجی از اعتراض را در سطح بین المللی برانگیخت و فراخوانی نیز از سوی فعالین کارگری سابق و شناخته شده کشورمان ( علی پیچگاه, علی مبارکی و مرتضی افشاری ) انجام و به زبانهای فرانسه و انگلیسی ترجمه و به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بین المللی ارسال شد که نهادهای سندیکائی و متشکل متعددی پشتیبانی خود را اعلام نمودند.

سایت گزارشگران آزادی کارگران بازداشت شده را به تمامی کارگران ایران و بویژه فعالین کارگری و حامیان پیگیر کارگران کشورمان شادباش میگوید.

برای مشاهده فراخوان فعالین کارگری اینجا را کلیک کنید:
http://www.lajvar.se/1394/11/16/42180

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.