بیانیه ی آتاک فرانسه پس از ترورهای پاریس

این جنگ منجر به صلح نمی شود، چرا که صلح بدون عدالت وجود ندارد. برای پایان دادن به این جنگ، لازم است که جوامع ما به حرص و آز خود برای قدرت، تسلیحات، نفت، اورانیوم و فلزات کمیاب، پایان بخشند ….

اخبار روز:
آتاک فرانسه بعد از قتل های پاریس بیانیه ای انتشار داده است. این بیانیه تحت عنوان «خشم، انزجار، اقدام پس از قتل عام پاریس» توسط آقای کامران صادقی از آلمانی به فارسی ترجمه شده است. متن آن را در زیر می خوانید:

پس از قتل عام پاریس، اعضاء و حامیان آتاک، در هماهنگی با جامعه فرانسه نسبت به تنفر کور و مرگبار احساس انزجار و خشم دارند.
آتاک همبستگی کامل خود را با قربانیان و خانواده‌های آنان اعلام می کند. انسان هائیکه عصر روز جمعه به قتل رسیدند به حق در پی همدمی، دوستی، هنر، یک زندگی آزاد بودند، همه چیزهائیکه این قاتلین در پوشش درکی متعصبانه از دین در صدد نابودی آن هستند. با وجود تاثر خاطر و غم و اندوهمان حاضر نیستیم در مقابل ترور کوتاه بیائیم. ما یک جامعه‌ای از ترس، انگ آلود که در جستجوی سپر بلاست، را رد می کنیم. ما بر عزم خود تأکید داریم که همچنان آزادانه حرکت کنیم، کار کنیم، سرگرم باشیم، با یکدیگر ملاقات کنیم و به مبارزه ادامه بدهیم.

به ما گفته می‌شود که “فرانسه در جنگ است”. اما این جنگ ما نیست: پس از فاجعه آمریکا در عراق و افغانستان، مداخلات نظامی اخیر فرانسه در عراق، لیبی، سوریه، مالی، چاد، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی باعث بی ثبات شدن این مناطق گردیده به موج پناهندگان و مهاجران دامن می‌زند که در برخورد به دژ اروپا اجسادشان به سواحل ما می رسند. نابرابری‌ها و تاخت و تازها شیرازه جوامع را می درند و آن‌ها را علیه یکدیگر بسیج می کنند.

القاعده یا جهاد، نیروی غیرانسانی خود را از این بی‌عدالتی ها کسب می کنند. این جنگ منجر به صلح نمی شود، چرا که صلح بدون عدالت وجود ندارد. برای پایان دادن به این جنگ، لازم است که جوامع ما به حرص و آز خود برای قدرت، تسلیحات، نفت، اورانیوم و فلزات کمیاب، پایان بخشند.
فراسوی ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی که درماندگی و اعمال جنون آمیز را سیراب می کند، با “ابتذال شر”* روبروئیم: انسانیت هرگز از خطر سقوط به بربریت مصون نیست، وقتی که عده‌ای تصمیم می‌گیرند حرمت انسان به عنوان انسان را نادیده بگیرند.

ما باید بیش از گذشته علیه امپریالیسم، امپریالیسم “انساندوستانه”، علیه تولید کلان صنعتی مخرب در کشاورزی (Produktivismus) و برای جوامعی که در آن‌ها اعتدال، آزادی و برابری حاکم است، مبارزه کنیم.

ما از پیش هرگونه تحدید حق تظاهرات و حق مبارزه علیه این جهان منحط و برای جهانی دیگر را که پیوند خلق های جنوب و شمال را به ارمغان بیاورد، رد می کنیم.

ما از ۲۹ نوامبر تا ۱۲ دسامبر به مناسبت ۲۱ COP ** در پاریس، با بسیج نیروهای خود نشان می‌دهیم که یک جهان دیگر ممکن، ضروری و مبرم است.

آتاک فرانسه ۱۴.۱۱.۲۰۱۵
france.attac.org
—————————————————–
* تیتر کتابی است از هانا آرنت
** کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، ۲۰۱۵ در پاریس

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.