کمیسیون اروپا: ترکیه حقوق اساسی شهروندانش را نادیده می‌گیرد

کمیسیون اروپا از ترکیه خواسته است که رسیدگی به مسائل حقوق بشر و روند دمکراسی را در الویت قرار دهد. ….

بی بی سی:
گزارش کمیسیون اروپا که هر سال پس از بررسی پیشرفت های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا منتشر می شود، امسال به دلیل مذاکرات حساس با ترکیه در باره بحران پناهجویی و انتخابات پارلمانی در این کشور، با تاخیر منتشر شده است . در این گزارش نوشته شده است که با وجود سال ها پیشرفت در زمینه آزادی بیان، طی دو سال گذشته ترکیه پسرفت های جدی در این روند داشته است و به موارد پیگرد کیفری علیه روزنامه‌نگاران، نویسندگان و کاربران شبکه های اجتماعی اشاره کرده است.

کمیسیون اروپا در گزارش خود از نبود استقلال در دستگاه قضایی ترکیه انتقاد کرده و می نویسد که قضات تحت فشار سیاسی قرار می گیرند و قوانین جدید در قوه قضائیه منطبق با موازین اتحادیه اروپا نیست. کمسیون اروپا در گزارش خود هم چنین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح ترکیه با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) برای بهبود وضع امنیتی این کشور شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.