کانون مدافعان حقوق کارگر: مرگ کوروش بخشنده ضایعه ای اسفناک برای جنبش کارگری

هنوز احکام سنگین جعفرعظیمزاده و محمود صالحی را هضم نکرده بودیم، هنوزنتوانسته بودیم که با نبود شاهرخ زمانی کنار بیایم که خبر مرگ کوروش بخشنده غمی جانگاه به دل و جان ما گذاشت. ….

کوروش بخشنده

کانون مدافعان حقوق کارگر:
کوروش بخشنده فعال کارگری با سابقه، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و از فعالان پیگیر تشکل سراسری بود که در طول ماههای اخیر بارها مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. کوروش بخشنده عید سال جاری در بازداشت بود و اخیرا هم محکوم به حبس شده بود. این مرگ قبل از هر چیز به ما نشان داد که باید هر چه بیشتر در قبال محکومیتهای ناعادلانه علیه فعالان کارگری بایستیم.

کوروش بخشنده در آخرین دیدارهایی که با اعضای کانون داشت قبل از هر چیز به مساله ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی به خصوص محمود صالحی تاکید می کرد. باید مرگ کوروش بخشنده را به پتانسیلی برای دفاع از فعالان کارگری و پیگیری راه دفاع از حقوق کارگران که آرمان کوروش بخشنده بود، تبدیل کنیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.