۳۸۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز اخراج شدند/ اعتراض کارگران

اخراج این کارگران روز سه شنبه ۱۲آبان زمانی از سوی کارفرما اتفاق افتاده که یک روز قبل از آن شرکت قطار شهری اهواز از محل مطالبات کارفرما معادل ۶ ماه از معوقات مزدی کارگران را بعد از ۳۲ روز اعتصاب پرداخت کرده بود. ….

منابع خبری ایلنا در پروژه «قطار شهری اهواز» با اعلام این خبر افزودند که اخراج این کارگران روز سه شنبه ۱۲آبان زمانی از سوی کارفرما اتفاق افتاده که یک روز قبل از آن شرکت قطار شهری اهواز از محل مطالبات کارفرما معادل ۶ ماه از معوقات مزدی کارگران را بعد از ۳۲ روز اعتصاب پرداخت کرده بود. براین اساس کارگران مورد نظر در حالی از روز دوشنبه (۱۱ آبان ماه) اخراج شده‌اند که هنوز دو ماه از معوقات مزدی خود را از کارفرما وصول نکرده‌اند همچنین مطالبات دیگری از سنوات قبل وجود دارد.

اخراج شدگان به نقل از کارفرمای خود می‌گویند که منابع مالی کافی برای ادامه اجرای پروژه قطار شهری اهواز وجود ندارد به همین دلیل برای کاهش هزینه‌های جاری ناچار است ۳۸۰ نفر از نیروی کار خود را بیکار کند. با این حال کارگران معترض مدعی‌اند که کارفرما شرکت کیسون قصد دارد بعد از اخراج آن‌ها فعالیت خودرا در پروژه قطار شهری اهواز محدود کند. بنا بر اظهارات کارگران معترض، تعدادی از نمایندگان کارگری پروژه قطار شهری اهواز امروز برای پی گیری وضعیت شغلی ما به استانداری ،فرمانداری و اداره کار اهواز مراجعه کرده‌اند.
به صورت مشخص کارگران قطار شهری اهواز می‌گویند ما ۳۸۰ کارگر طی شش روز گذشته وضعیت شغلی مشخصی نداشته‌ایم ،برای همین از مسئولان استانی می‌خواهیم پی گیر مشکلاتمان شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.