مقامات ایران نسبت به کیفیت نازل مقالات تحقیقی در این کشور هشدار دادند

رادیوفرانسه:
وحید احمدی در گفتگو با خبرگزاری “مهر” گفته است که تولیدات “علمی” کشور در حیطۀ علوم انسانی حضور کم رنگی در مجلات بین المللی دارند و غالباً نیز مورد استناد قرار نمی گیرند. او تصریح کرده است که در حال حاضر ۱۱۰۰ مجلۀ علمی و پژوهشی در کشور منتشر می شود که از این تعداد ۶۵۰ مجله فقط به علوم انسانی اختصاص دارد، هر چند مقالات باصطلاح علمی پژوهشگران ایرانی در این عرصه با مشکلات و سختی های فراوان برای ورود به عرصۀ بین المللی روبرو هستند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علوم انسانی را علومی غربی می داند که به گفتۀ او باعث عرفی شدن جوانان ایران می شود و به همین دلیل او بارها خواستار اسلامی و حذف شدن رشته های مختلف علوم انسانی از مواد درسی دانشگاه های کشور شده است.

همزمان رضا ملک زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت گفته است که ارجاع به مقالات پژوهشگران ایران در حوزۀ علوم پزشکی هیچ تناسبی با تولید این مقالات ندارد و به مراتب کمتر از شمار مقالات پژوهشی است. معاون تحقیقات وزیر بهداشت تأکید کرده است که “تولید علمی زمانی مفید است که در سطح ملی و بین المللی مورد ارجاع قرار بگیرد.” به گفتۀ رضا ملک زاده پژوهشگران علوم پزشکی ایران تنها ۹۴ مقاله قابل استناد و “سطح بالا” دارند. وی مقالات تحقیقی علوم پزشکی ایران را “سطحی” و فاقد “روش های دقیق” توصیف کرده و افزوده است : “تجزیه و تحلیل این پژوهش ها نیز ضعیف و حتا ممکن است تفسیرهایشان غلط باشند.”رضا ملک زاده افزوده است : “ملاک در تولید مقالات علمی کیفیت آنهاست نه کمیت و کیفیت یک مقالۀ علمی با تعداد دفعاتی که به آن ارجاع و استناد می شود، سنجیده می گردد که این میزان متأسفانه در مورد مقالات محققان کشورمان پایین است.”معاون تحقیقات وزیر بهداشت خواستار ارتقا و استحکام زیرساخت های پژوهش و تحقیق در ایران شده است. او شمار محققان معتبر ایرانی را در عرصۀ پزشکی ۸۸ نفر اعلام کرده و افزوده است که این تعداد نیز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم پژوهش در کشور به دیگر نقاط جهان مهاجرت می کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.