۹ کارگران پتروشیمی بعلت شرکت در اعتراضات صنفی ممنوع الورود شدند

بامداد دیروز از ورود ۹ تن از کارگران پتروشیمی تندگویان به محل کار جلوگیری به عمل آمد. ….

ایلنا:

فعالان صنفی کارگری بندر امام با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: کارگران مورد نظر قصد داشتند تا مانند سایر همکاران خود مطابق معمول در محل کارشنان حاضرشوند اما به وسیله عوامل انتظامات و نگهبانی پتروشیمی اروند از ورود آنهابه داخل این مجموعه جلوگیری شد.

بنا به اظهارات منابع کارگری ایلنا گفته می شود جلویگیری از ورود این کارگران به دستور کارفرما بوده است.

در هفته‌های گذشته کارگران مجتمع‌های پتروشیمی اروند، تندگویان و فجر بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش ۳۰ درصدی مزد پایه به عنوان مزایای جانبی و افزایش ۳۵ درصدی مزایای حق نوبت کاری (شیفت) کارگران پیمانکاری اعتراضاتی را ترتیب داده بودند.

به نقل از کارگرانی که بعد از این اتفاق در جریان خبر ممنوعیت ورود همکاران خود قرار گرفته اند گفته می شود: کارگرانی که کارفرما از حضور آنها در محل کار جلوگیری کرده است مانند سایر کارگران بودند و طبق توافق انجام شده از تاریخ ۲۱ مهرماه در محل کار خود حاضر شده بودند.

این وضعیت در حالی است که روز گذشته  روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس به ایلنا گفته بود: همه کارگران به سرکار خود بازگشته و مذاکرات با اداره کار برای برطرف کردن مشکلات آن‌ها ادامه دارد.

لازم به یادآوری است، مالکیت و مدیریت مجتمع‌های پتروشیمی اروند، تندگویان و فجر به هلدینگ خلیج فارس تعلق دارد و برابر اخباری که تا پیش از این منتشر شده بود، کارگران مجتمع‌های پتروشیمی اروند، تندگویان و فجر به ترتیب برای مدت ۱۰، ۳ و ۲ روز اعتراض صنفی کرده بودند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.