بازار کار در آلمان چشم براه پناهجویان

در حالیکه روزانه هزاران پناهجو وارد آلمان میشوند، محافل اقتصادی این کشور تلاش دارند هرچه زودتر زمینه ورود سریع این پناهجویان را به بازار کار در این کشور فراهم کنند. ….7
رادیوفرانسه:
برآوردها نشان میدهند که کمبود نیروی کار در آلمان در سالهای آینده به یکی از معضلات جدی در این کشور بدل خواهد شد.   بر مبنای آمار منتشر شده، آلمان با رقم بیشتر از ۶ درصد، پائین ترین سطح بیکاری را از هنگام اتحاد دو آلمان داراست اما در همین حال، به بیشتر از ١۴٠ هزار مهندس، برنامه ریز و کارگر فنی، نیاز دارد. گذشته از آن سکتورهای بهداشتی، صنایع دستی و هتل داری شدیدا بدنبال استخدام هستند.

یک انستیتوی آلمانی پیش بینی کرده است که در صورت دوام وضعیت موجود، آلمان تا سال ٢٠٢٠ با کمبود ١ملیون و هشتصد هزار نفر و تا افق سال ٢٠۴٠ با کمبود نزدیک به ۴ چهار میلیون نفر در بازار کار روبرو خواهد شد. یک مقام فدراسیون صنایع آلمان معتقد است که ورود موج کنونی پناهجویان به آلمان، که گفته میشود امسال به ٨٠٠ هزار نفر خواهد رسید، میتواند تغییر مثبتی در این عرصه باشد بویژه اینکه بخش عمده ای از این پناهجویان نیروهای جوان و تحصیلکرده هستند.

گفته میشود بسیاری از شرکتها و ادارات کاریابی آلمان تلاش دارند با اقدامات محلی، درها را بروی پناهجویان بگشایند و به همین دلیل از دولت میخواهند شرایط انعطاف پذیرتری برای استخدام پناهجویان فراهم کند. این نهادها همچنین میخواهند مطمئن شوند کسانی که به استخدام آنها در می آیند مجبور نخواهند شد کشور را ترک کنند.

پیش بینی شده است که پذیرش پناهجویان جدید امسال برای آلمان نزدیک به ١٠ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و آkگلا مرکل، صدراعظم آلمان سعی دارد بنوبه خود به مردم این کشور اطمینان دهد که این موضوع به افزایش مالیات نخواهد انجامید. به نظر میرسد مردم آلمان نسبت به این تعهد خانم مرکل خوش بین هستند زیرا ۷٢ درصد از آنان معتقدند که کشور شان توانایی پرداخت هزینه پذیرایی از پناهجویان را دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.