اطلاعیه هشتم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر

از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۵ (٢٣ شهریور ۱۳۹۴)  سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ٢ اکتبر ۲۰۱۵ (۱٠ مهر ۱۳۹۴)  ادامه خواهد یافت. ….

هم میهنان عزیز،
از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۵ (٢٣ شهریور ۱۳۹۴)  سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ٢ اکتبر ۲۰۱۵ (۱٠ مهر ۱۳۹۴)  ادامه خواهد یافت.

در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ویژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:

گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)

گروه کار بازداشت های خودسرانه

گروه کار ناپدیدشدن های اجباری

کارشناس ویژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی

گزارشگر ویژه دفع فضولات سمی

گزارشگر ویژه آب و سرویس های بهداشتی

گزارشگر ویژه اشکال نوین بردگی

کارشناس ویژه حقوق سالخوردگان

گزارشگر ویژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم های اقتصادی)

در طول اجلاس از جمله پانل های زیر در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:

مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه دوسالانه در مورد اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم های اقتصادی) و حقوق بشر
مباحثه در مورد حکمرانی خوب  در خدمات عمومی
مباحثه در مورد تاثیر مشکل جهانی مواد مخدر بر حقوق بشر

از کلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر در ایران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حامیان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی امین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.

در ۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سپتامبر با توجه به دستور اجلاس ۳۰ شورای حقوق بشر در نظر گرفته شده است، موارد زیر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
بازداشت های خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری و اشکال نوین بردگی

سه شنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
فضولات سمی، آب و سرویس های بهداشتی سالم

پنجشنبه  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
انتخابات آزاد و منصفانه، اثرات تحریم های اقتصادی یکجانبه

جمعه  ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
مدافعان حقوق بشر، تقدیم جایزه حقوق بشری «رها»

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی پیش بینی شده است.

اسنادی که در این اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زیر در دسترس می باشند
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/30thSession/Pages/default.aspx

برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/30RegularSession.aspx

در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  این کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه  ۳  سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۴)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ایران با نام

HRC IRAN  Geneva
و با کد ورودی ۳۰۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۲۹ آگوست ۲۰۱۵ (۷ شهریور ماه ۱۳۹۴)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.