وزارت ارشاد به بخش بی بی سی در ایران مجوز یک هفته ای داد

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور مجوز یک هفته ای فعالیت برای بخش جهانی بی بی سی در ایران خبر داد و گفت: با این حال، دفتر بی بی سی فارسی همچنان اجازه فعالیت ندارد. ….

ایرنا:
حسین نوش آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه رسانه ایرنا افزود: مجوز صادره برای بخش جهانی بی بی سی با توجه به تقاضای ارائه شده و با رعایت همه جوانب و مقررات و شئونات خبری بوده است.

وی گفت: برخی رسانه ها از قول من نقل کرده اند که مجوز دفتر بی بی سی فارسی صادر شده است ، در حالی که این خبر صحت ندارد و فعالیت بی بی سی فارسی در ایران همچنان در تعلیق است. نوش آبادی گفت: مجوز صادره برای فعالیت و تهیه گزارش خاص به صورت یک هفته ای آنهم برای بی بی سی انگلیسی با رعایت همه قوانین و مقررات و نظارت کامل خواهد بود. سخنگوی وزارت ارشاد افزود: آنچه برخی رسانه ها از قول من منتشر کرده اند در واقع سخنان مرا تحریف کرده اند و این عمل خلاف اصول حرفه ای است. وی بدون توضیح بیشتر گفت که مجوز یک هفته ای بخش جهانی بی بی سی انگلیسی برای فراهم شدن امکان انجام یک گزارش خاص توسط این رسانه صادر شده است و با نهادها و مراجع ذیربط هماهنگی لازم صورت گرفته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.