محرومیت ۱۴۰۰ کارگر صیاد گلستانی از بازنشستگی سخت و زیان‌آور

این وضعیت درحالی است که هم اکنون سازمان تامین اجتماعی از هر صیاد گلستانی بابت حق بیمه و آنچه که مزایای انگیزشی نامیده می‌شود ماهانه مبلغ ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌کند. ….

ایلنا:
«امان کلگی توماج» در این زمینه به ایلنا گفت: در استان گلستان ۱۴۰۰ صیاد در دو بندر «پره ترکمن»و« پره کومیش تپه» درقالب ۲۱ شرکت تعاونی فعالیت دارند که از سال ۹۲ سختی کار آنان به بهانه اینکه این کارگران خویش فرما هستند؛ لغو شده است.

این فعال کارگری در این‌باره توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که صیادان این استان درقالب سهامداران تعاونی‌ها کار می‌کنند و کارفرمایی ندارند، آنها را کارگر حساب نمی‌کند و به همین دلیل از اجرای مقررات ‌بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد آنها خودداری می‌کند. به ادعای عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان گلستان, این وضعیت درحالی است که هم اکنون سازمان تامین اجتماعی از هر صیاد گلستانی بابت حق بیمه و آنچه که مزایای انگیزشی نامیده می‌شود ماهانه مبلغ ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

آقای توماج در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه شغل صیادی یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست و یک چهارم جمعیت ساحل‌نشینان شمال و جنوب کشور به این کار اشتغال دارند اما هیچ قانونی به لحاظ حرفه‌ای از آنان حمایت نمی‌کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.