رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از ۳۰میلیارد دلار است که این رقم نیز جزء منابع مالی بانک مرکزی است. ….

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از ۲۵ تا ۱۷۵میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است. وی ادامه داد: حدود ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین حدود ۲۲ میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از ۳۰میلیارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.