توافق هسته ای انجام پذیرفت

نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه ١+۵ به توافق نهایی دست یافتند؛ در کنفرانس خبری کلیات توافق اعلام می شود. این توافق مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا را نزدیک و همکاری های سیاسی-امنیتی میان طرفین در منطقه را وارد فاز جدیدی می سازد .…

صدای مردم:

سرانجام پس از ۱۳ سال و چهار ماه طولانی‌ترین مذاکرات و مساله سیاسی و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+۵ خاتمه یافت و دو طرف بر سر یک “برنامه جامع اقدام مشترک” به توافق رسیدند.

برنامه اقدام جام مشترک (برجام) سندی سیاسی و بین‌المللی شامل ۱۰۰ صفحه متن اصلی و پنج ضمیمه است . با اعلام توافق بر سر این برنامه باید سه مرحله مقدماتی، عملیاتی و اجرایی صورت گیرد تا توافق جامع به طور رسمی شکل گیرد.

پس از اعلام تفاهم بر سر “برجام” در وین از سوی وزیران خارجه ایران و ۱+۵ این برنامه به سرعت در اختیار پایتخت‌های دو طرف به ویژه ایران و آمریکا برای بررسی و اعلام نظر نهایی و رسمی قرار می‌گیرد. با این تواقق ( بازرسان سازمان انرژی اتمی در جریان نظارت بر فعالیت اتمی ایران مجاز به تاکید برای بازدید مراکز نظامی هستند و تحریم ها مرحله به مرحله و تدریجی لغو و برداشته می شوند).

این سند سیاسی و بین‌المللی طی دو هفته آینده در قالب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار خواهد گرفت.به این شکل برنامه جامع اقدام مشترک رسمیت می‌یابد. از آنجایی که “برنامه جامع اقدام مشترک” یک سند سیاسی و بین المللی و غیرحقوقی است این‌گونه اسناد امضا نمی شوند؛با امضا نشدن این سند فقط دولت ها اجرای آن را تضمین می کنند!
———————————
گزیده گزارش مهر-ایسنا-ایرنا

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.