سندیکای کارگران شرکت واحد: مدافعان حقوق آموزگاران را آزاد کنید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی بلا قید و شرط کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران می باشد. ….

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای دفاع از حقوق سندیکایی اقشار و طبقات زحمتکش وظیفه خود می داند از جنبش حق طلبانه ی معلمان و آموزگاران ایران دفاع نماید این قشر زحمتکش که با تحمل تبعیض ها در دستمزد و دیگر امتیازات، صبورانه زحمت تربیت فرزندان این و مرز بوم را بعهده دارند و در واقع برای آینده ی بهتر این کشور نقش اساسی را ایفا می کنند همانند دیگر اقشار زحمتکش حق دارند در ارتباط با دفاع از حقوق خود فعالیت نموده و اعتراضات خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند.

با توجه به تورم و گرانی های کمرشکن و اوضاع احوال اقتصادی نامناسب، زحمتکشان آموزش و پرورش همچون دیگر اقشار زحمتکش مانند کارگران و دیگر دستمزد بگیران شرایط سختی را خود و خانواده هایشان تحمل می کنند. بنابراین سزاواراست مسئولان حکومتی به جای دستگیری و زندانی کردن کوشندگان صنفی فرهنگی به فریاد دادخواهی آنان گوش فرا دهند و مشکلات آنان را حل نمایند.

در این راستا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی بلا قید و شرط کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.