نامه فدراسیون معلمان کانادا برای آزادی فوری اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران

ما از شما می خواهیم او را فورا آزاد کنید و حق او برای سفر به کانادا را محفوظ بدارید.  فرصت کوتاه است. ….

جناب آیت الله سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
ایمیل: info_leader@leader.ir

جناب حسن روحانی
رئیس جمهور، جمهوری اسلامی ایران
ایمیل: media@rouhani.ir

۶ ژوئیه ۲۰۱۵

آقایان،

من، به نمایندگی از فدراسیون معلمان کانادا، صدای نزدیک به ۲۰۰ هزار  معلم در کانادا و عضو متصل به آموزش بین الملل (EI)  با ۳۰ میلیون عضو، این نامه را به شما می نویسم.

به عنوان یکی از سازمان های میزبان هفتمین کنگره جهانی  EI،  فدراسیون معلمان کانادا خواسته های آموزش بین الملل برای آزادی فوری همکار ما آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (آی تی تی ا)، و تضمین حق او برای سفر به کانادا به منظور شرکت در کنگره (EI) در اتاوا، کانادا، از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵، را تکرار و حمایت می کند.

ایران باید به مسئولیت خود به عنوان یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن عمل نماید. مصادره پاسپورت آقای عبدی، بازداشت کردن او و جلوگیری از سفر وی به کانادا برای شرکت در کنگره EI نقض معاهدات متعدد حقوق بشر از جمله حق آزادی تشکل و حق مسافرت است.  بازداشت آقای عبدی مانع از عملکرد دموکراتیک آموزش بین الملل شده و صدای معلمان ایران را خاموش می کند.

ما از شما می خواهیم او را فورا آزاد کنید و حق او برای سفر به کانادا را محفوظ بدارید.  فرصت کوتاه است.

با احترام،
دیان ولوشوک
رئیس،
فدراسیون معلمان کانادا

————————————————————
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org/ www.workers-iran.org / www.etehadbinalmelali.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.