نامه حمایت از یونان: یونانیان، در مقابل اولتیماتوم ریاضت کشی اتحادیه اروپا تسلیم نشوید

گروهی از روشنفکران و فعالین صاحب نام جهان در نامه ای از مردم یونان خواسته اند در رفراندم روز یکشنبه به اولتیماتوم اتحادیه ی اروپا و صندوق بین المللی پول «نه» بگویند. ….

اخبار روز:

متن این نامه که توسط خانم پروین اشرفی ترجمه شده را در زیر می خوانید:
در طول ۵ سال پیش، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ریاضت کشی بی سابقه ای را بر یونان تحمیل کرده اند. سیاستی که بطور بدی شکست خورده است. اقتصاد ۲۶% کاهش یافت، بیکاری تا ۲۷% و بیکاری جوانان تا ۶۰% افزایش یافت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲۰% در مقابل ۱۸۰% جهش یافت. فاجعه اقتصادی، به بحران انسانی ای منجر شد که بیش از ۳ میلیون نفر را به خط فقر و یا به زیر خط فقر کشاند.

در مقابل چنین اوضاعی، مردم یونان دولتی به رهبری سیریزا را با یک تعهد روشن مبنی بر اینکه به ریاضت کشی پایان داده شود، در ۲۵ ژانویه انتخاب کردند. در مذاکرات متعاقب آن، دولت یونان روشن ساخته است که آینده یونان در منطقه یورو و در اتحادیه اروپاست. اما طلبکاران به تداوم نسخه شکست خورده خود سماجت کرده، از بحث در مورد کاهش بدهی – که صندوق بین المللی پول به سختی آنرا مورد ملاحظه میدهد – اجتناب ورزیدند و سرانجام در ۲۶ ژوئن با توسل به یک بسته غیرقابل مذاکره که ریاضت کشی را تثبیت خواهد کرد، به یونان اولتیماتوم دادند. این امر، تعلیق نقدینگی به بانک های یونان و تحمیل کنترل سرمایه را به دنبال داشت.

در چنین شرایطی دولت یونان از مردم یونان خواسته است که در مورد آینده کشور، از طریق یک همه پرسی که قرار است در یکشنبه آینده برگزار شود، تصمیم بگیرد. ما براین باور هستیم که این اولتیماتوم به مردم یونان و دموکراسی باید رد شود. همه پرسی یونان، به اتحادیه اروپا شانس دیگری میدهد که تعهد خود را به ارزش های روشنگری – برابری، عدالت، همبستگی – و به اصول دموکراسی که مشروعیت خود آنها مبتنی بر آن است، بار دیگر بیان نماید. جایی که دموکراسی در آن متولد شد فرصتی به اروپا میدهد که با ایده آل های خود، در قرن بیست و یکم تجدید عهد نماید.

Etienne Balibar
Costas Douzinas
Barbara Spinelli
Rowan Williams
Immanuel Wallerstein
Slavoj Zizek
Michael Mansfield
Judith Butler
Alain Badiou
Chantal Mouffe
Saskia Sassen
Homi Bhabha
Wendy Brown
Eric Fassin
Tariq Ali
Ed Vulliamy
Christoff Menke
Dipesh Chakrabarti
Claudia Moatti
Eduardo Cadava
Jean Comaroff
Daniel Loick
Marcus Rediker
Claudia Moatti
Ramin Jahanbegloo
Rajeswari Sunder Rajan
Lynne Segal
Sandro Mezzadra
Walter Mignolo
Joanna Bourke
Catherine Malabou
Fethi Benslama
Andreas Fischer-Lescano
Dirk Setton
Georg Lohmann
Lydia Liu
Saree Makdisi
Stathis Gourgouris
Robin Celikates
Emily Apter
Kate Hudson
Dirk Quadflieg
Giacomo Marramao
Engin Isin
Pheng Cheah
Carlos M Herrera
Alfonso Iacono
Ariella Gross
Paddy McDaid
Robert Meister
Iain Chambers
Neni Panourgia
James Tully
Margarita Tsomou
Isidoros Diakides
Liza Thompson
Paul McNee
Sionaidh Douglas-Scott
Bruce Robbins
Josef Früchtl
Alan Norries
Antonios Tzanakopoulos
Nicolas Countouris
Keith Ewing
Manfred Weiss
Akbar Rasulov
Gleider Hernández
Matthew Happold
Johan van der Walt
Kerem Oktem
Sandra Gonzalez-Bailon
Umut Oszu
Mavluda Sattorova
Gentian Zyberi
Richard Collins
Thomas Skouteris
Thanos Zartaloudis
Aris Katzourakis
Eleni Stamou
Gkikas Magiorkinis
Elinor Payne
Pari Skamnioti,
Ebru Soytemel
Eva Nanopoulos
Ilias Plakokefalos

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.