فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی, برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی

ما به این نکته واقف هستیم که بی بی سی فارسی هیچگاه صدای مبارزان راستین علیه جمهوری جنایت اسلامی نبوده است. بی بی سی فارسی از همینرو برای جامعه تبعیدی مترقی و بالنده ی اجتماعی که مخالف مجموعه ی حاکمیت جمهوری اسلامی و هرگونه بی عدالتی می باشد،  شمشیر را از رو بسته است و تلاش دارد تا این جامعه را کناره نشین, مرعوب شده و بی خاصیت جلوه داده ….

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی, برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی

آزادیخواهان و وجدانهای بیدار!
همانطور که در جریان خبری قرار گرفته اید. بی بی سی فارسی در پوشش برنامه پرگار در تلاش است تا مبارزات حق طلبانه مردم کشورمان و روشنفکران آنها را در تبعید لوث کرده و از آب گل آلود منطقه و مذاکرات هسته ای بیشترین بهره برداری را بنماید. تبلیغ ( مرعوب شدن براندازان و به حاشیه رانده شدن آنها ) که کشف افکار مسموم گردانندگان بی بی سی فارسی است در ادامه سیاست های وزارت امور خارجه انگلیس در حفظ نظام اسلامی و بستن قراردادهای کلان تجاری و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی است.

ما به این نکته واقف هستیم که بی بی سی فارسی هیچگاه صدای مبارزان راستین علیه جمهوری جنایت اسلامی نبوده است. بی بی سی فارسی از همینرو برای جامعه تبعیدی مترقی و بالنده ی اجتماعی که مخالف مجموعه ی حاکمیت جمهوری اسلامی و هرگونه بی عدالتی می باشد،  شمشیر را از رو بسته است و تلاش دارد تا این جامعه را کناره نشین, مرعوب شده و بی خاصیت جلوه داده و به افکار عمومی معرفی کند و بدین ترتیب کوشش ها و جانفشانی های تبعیدیان برای دادخواهی از قربانیان جنایات رژیم و جامعه ای  عاری از استبداد و شکنجه و زندان و اعدام  و تبعیض را بی نتیجه , صوری و بی فایده عنوان نماید. بی بی سی فارسی کوشش دارد تا کوه مقاومت تبعیدیان را که بیش از سه دهه تداوم داشته و صدها جانباخته را در تاریخچه این مقاومت ثبت کرده است, زیر خاک پنهان نماید و برآیند این تلاش را در دامان  ناپاک رفورمیست هایی قرار دهد که هنوز در  خط امام خود خمینی جلاد راه می پیمایند.

این همه در ایامی واقع می شود  که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن  نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات  سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی  در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم.

ما هنور ایستاده ایم و ضمن افشای ترفند بی بی سی فارسی علیه مبارزین اعلام میداریم که تا حذف کامل استبداد حاکم در صحنه مبارزه خواهیم ماند.

گزارشگران
۲۳٫۰۶٫۲۰۱۵
www.gozareshgar.com

آدرس برای امضائ فراخوان
info@gozareshgar.com
gozareshgar1001@yahoo.de

اسامی افراد , نهادها و رسانه ها:
آمادور نویدی – فعال سیاسی
اسماعیل مولودی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهروز سورن – فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق
پرویز میرمکری – شاعر
پرویز داورپناه – فعال سیاسی
پویان انصاری – فعال سیاسی
رضا پورکریمی – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی
ﺳﻮﺳﻦ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ – ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ
سیاوش کارساز – فعال مدنی
سیروان قادری – فعال سیاسی
سلام زیجی – فعال سیاسی ( پیام: مرگ بر جمهوری اسلامی )
صدیق جهانی – فعال کارگری
فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی
فرح نوتاش
مینا زرین – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق
محمود خادمی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
مجید مشیدی – فعال سیاسی
نظام جلالی – فعال سیاسی و وبلاگنویس
نیکی میرزایی – شاعر و فعال سیاسی
نادر ثانی –  فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر

رسانه ها:
سایت اتحاد کارگری
http://etehad.se

سایت لجور
http://www.lajvar.se

سایت اطلاعات نت
http://ettelaat.net

سایت آزادی بیان
http://www.azadi-b.com

سایت رنگین کمان
http://www.rangin-kaman.org

سایت عصر آنارشیسم
http://asranarshism.com

سایت احترام آزادی
http://ehterameazadi.blogspot.com

سایت اشتراک وورد پرس
https://eshtrak.wordpress.com

سایت ریشه ها

وبلاگ اخگر
https://amadornavidi.wordpress.com

سایت اسماعیل مولودی
http://www.emoloudi.blogspot.se

برنامه رادیوئی نگاهی دیگر از رادیو رهاورد
http://radiorahavard.se/index.php/2015-04-21-08-51-59/molodi/item/63-2015-06-12

وبلاگ کاوش
http://kawosh.wordpress.com

سایت فرح نوتاش
http://womens-power.farah-notash.com

وبلاگ مینا زرین
http://mina-zarin.blogspot.de

سایت محمود خادمی
http://mahmoudkhademi.de

سایت گزارشگران
http://gozareshgar.com

وبلاگ خبری گزارشگران
http://gozareshgaran1.wordpress.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.