اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به عدم پاسخگویی به خانواده های بازداشت شدگان

عدم پاسخگویی به خانواده های بازداشت شدگان سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ۲۰ روز

خانواده های اعضای دستگیرشدگان سندیکای کارگران شرکت واحد، آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی ،طی پیگیریهای مکرر به شعبه شش دادسرای اوین، پاسخ روشنی در رابطه با علت بازداشت و اتهام آنها نگرفتند.همچنین با درخواست ملاقات همسران بازداشت شده گان موافقت نشده است.
همچنین طی تماس تلفنی که نامبردگان داشتند، بعد از ظهر سه شنبه ۲۸/۲/۹۴ از بند امنیتی ۲۰۹ به قرنطینه بند عمومی منتقل شده اند و همچنان بلاتکلیف می باشند.
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت اعضای هیئت مدیره خود و بلاتکلیفی ۲۱ روزه آنها را محکوم کرده، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.