نامه سرگشاده درحمایت از فراخوان بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم

نامه سرگشاده درحمایت از فراخوان بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم، در امر آزادی بی قید و شرط  فرهنگیان زندانی رسول بداقی، علیرضا قنبری، سید محمود باقری، علیرضا هاشمی، فعالین کارگر زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ….

به : ا تحادیه آموزگاران سوئد
پارلمان و وزارت امور خارجه سوئد
عفو بین المللی (امنستی انترناسیونال)

امسال (۲۰۱۵) نوزدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد ؛ در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت)و۱۲اردیبهشت روزمعلم وهفته گرامی داشت معلمان ایران درشهر شوده(Shövde ) ، طی روزهای۲۵ و ۲۶آوریل برگزارگردید.

فرهنگیان ایران درماههای بهمن و  اسفند سال۹۳ ودرتاریخ ۲۷فروردین۹۴در حرکت اعتراضی سراسری خود در بیش از۷۰ شهرواستانهای گوناگون ایران ، برای دستیابی به خواسته های معین خویش ، اعتراضات خیابانی را با تعطیلی کلاسهای درس ، در مقابل مراکز آموزش و پرورش شهرها و استانهای کشور سازمان داده اند.
در این میان تعدادی از معلمان فعال و سازمان گران این حرکات اعتراضی احضار و دبیرکل سازمان معلمان ایران آقای علیرضا هاشمی  بازداشت شده اند و در زندان اوین بسر می برد.
مطلع شده ایم که دیگربارفرهنگیان ایران با صدوربیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم، و طرح درخواست های معین خود  به شرح زیر :

۱-افزایش حقوق، به  بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته.
۲- برقراریِ یک نوع  بیمه ی تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر،  با حق بیمه ی معقول و متناسب .
۳- بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشت شده اند.
۴-درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کار گروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته های معلمان.
۵-اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.
۶-هشدار جدی نسبت به بی توجهی وزارت آموزش و پرورش درخصوص سیاست های حفاظتی از دانش آموزان درقبال آسیب های اجتماعی و ایجاد مکانیزم های مدرن برای جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس کشور.

درهفته معلم روز پنجشنبه۱۷اردیبهشت ۹۴تجمع اعتراضی باشعارمعلمان زندانی آزاد باید گرددانتشار داده اند .

ما امضا کننده گان نامه سرگشاده ؛ نمایندگان تشکل های عضو اتحادیه سراسری مقیم سوئد شرکت کننده درنوزدهمین «کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد»، درشهر شوده(Shövde )، درچهارچوب مدافعه ازحقوق شهروندی ایرانیان درجای جای جهان ، ضمن حمایت ازفراخوان یاد شده وخواسته های بر شمرده در بیانیه فرهنگیان ،  آزادی بی قید و شرط فرهنگیان زندانی رسول بداقی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی، فعالین کارگر زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را خواستار می باشیم .

امضا انجمن ها و تشکل های حمایت کننده مقیم شهرهای سوئد:
انجمن بازنشستگان ایرانی مقیم استکهلم
انجمن حقوق شهروندی ایرانیان – استکهلم
انجمن فرهنگ و ادب ایرانیان –استکهلم
انجمن فرهنگی جبهه ملی ایران – استکهلم
انجمن امید یاران – استکهلم
انجمن دموکراتیک ایرانیان – استکهلم
انجمن ایرانیان – اُمئو
انجمن بینش ها و کنشها (اُمئو)
انجمن ایرانیان سونسوال (ایرانسرا)
انجمن ایرانیان – شوده
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ
کانون دفاع از ازادی بیان – گوتنبرگ
بنیاد ادبیات و هنر ایران- گوتنبرگ
کانون آهنگ – گوتنبرگ
کانون پژوهش فرهنگ ایران – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی – سیاسی قصه – گوتنبرگ
انجمن کوشا – گوتنبرگ
انجمن مدرنیته – گوتنبرگ
کانون مهر ایران – گوتنبرگ
انجمن آذربایجان – گوتنبرگ
انجمن آموزش مهرگان – گوتنبرگ
انجمن سالمندان ایرانیان – لین شوپینگ
انجمن فرهنگی نوید – مالمو
انجمن فرهنگی جوانان – مالمو
انجمن زنان – مالمو
انجمن ایران و سوئد – مالمو
انجمن  ایرانیان میهن – وستروس

دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.