به پیشواز ماه مه سال نود و چهار: میزگرد رادیوئی رادیو راه کارگر با فعالین جنبش کارگری

گفتگوی امیز جواهری با رفقا فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، علیرضا نوائی ….

به پیشواز ماه مه سال نود و چهار: میزگرد رادیوئی رادیو راه کارگر با فعالین جنبش کارگری

گفتگوی امیز جواهری با رفقا فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، علیرضا نوائی

درباره اهمیت اول ماه مه در همبستگی پیکارجویانه طبقه کارگر در سطح جهانی و کشوری، رابطه این روز با حادثه تاریخی روز دوازدهم اردبیهشت روز معلم و دراین رابطه روند رو به گسترش اعتراضات معلمان در سراسر کشور، و ضعیت طبقه کارگر ایران در اول ماه مه و تکلیف و سرنوشت مطالبات فراوانی که کارگران ایران به آن دست نیافته اند….

http://www.artin.rivido.de/rd/2015/04/mizgard194.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.