گزارش تکاندهنده از اعدامهای جنون آمیز روزهای اخیر

بیش از ۴۳ اعدام در سه روز: یک نوجوان در بین اعدام شدگان ….

ایران پرس نیوز:
به گزارش منابع سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین) دستکم ۳۷ نفر در زندان های رجایی شهر و قزلحصار به دار آویخته شدند.

۱۷ زندانی روز شنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند و دو روز بعد، دوشنبه ۲۴ فروردین ماه اعدام شدند. این زندانیان همگی از “شورشیان” زندان قزل حصار بودند که به رجایی شهر منتقل شده بودند. روز چهارشنبه ۲۶ فروردین نیز پنج زندانی در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدند. یکی از این زندانیان به نام جواد صابری (متولد ۱۳۶۹) به اتهام ارتکاب قتل زمانی که سنش زیر ۱۸ سال بود، به قصاص محکوم شده بود. بنا بر این گزارش، این زندانی همچنین از بیماری روانی جدی رنج می برد و قبل از اعدام مدتی در مرکز روانی امین آباد بستری بود.

بامداد چهارشنبه ۲۶ فروردین همچنین یک زندانی در ملاء عام در شیراز به اتهام محاربه به دار آویخته شد. به گفته منابع سازمان حقوق بشر ایران، احتمال میرود در هفته های اول اردیبهشت اعدام های دسته جمعی بیشتری در زندان های قزل حصار و رجایی شهر صورت گیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.