تظاهرات وسیع حزب کمونیست یونان علیه توافق‌نامه ضدمردمی جدید

هزاران نفر در تظاهرات حزب کمونیست یونان علیه توافق‌نامه ضدمردمی جدید دولت سیریزا-آنل با اتحادیۀ اروپایی، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول، در شامگاه بیست‌و‌هفتم فوریه در مقابل پارلمان شرکت کردند. ….

منبع: حزب کمونیست یونان

تظاهرات وسیع حزب کمونیست یونان علیه توافق‌نامه ضدمردمی جدید
تظاهرات پیام مرکزی خود را داشت: «عدم تحمل توافق‌نامه جدید بین دولت و اتحادیه اروپایی برای تمدید تفاهم‌نامه- لغو فوری تفاهم‌نامه و قوانین اجرای آن. بازیافت ضررها- گسست از اتحادیۀ اروپایی، سرمایه و قدرت آن‌ها.»

دیمیتریس کوتسومپاس دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان در سخنرانی خود در این تظاهرات از جمله به این فاکت اشاره کرد که دولت در ماه پس از انتخابات، پیش‌نویس قانون لغو تفاهم‌نامه و قوانین اجرای آن‌را که خواست بخش مهمی از مردم یونان است، به پارلمان نیاورده است، بلکه بالعکس با اتحادیۀ اروپایی، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به توافق جدیدی رسیده است. این، هم در شکل و هم در محتوا، تمدید تفاهم‌نامه موجود و تعهدات مندرج در آن، ادامه خط سیاسی ضدمردمی دولت‌های سابق است.

دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان گفت که پس از فرصت ۴ ماهه یک توافق‌نامه-برنامه جدید- یعنی یک تفاهم‌نامه جدید، نام آن هرچه می‌خواهد باشد، برای سال‌های آینده امضاء خواهند کرد.

دیمیتریس کوتسومپاس از دولت خواست فوراً پارلمان را در جریان توافق‌نامه ۴ ماهه قرار دهد و آن‌را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان بیاورد. وی افزود: «دولت با ماهی نامیدن گوشت آن‌را غسل تعمید داده است، دولت تمدید تفاهم‌نامه را تمدید توافق‌نامه بدهی می‌نامد. با این وصف، همه ما می‌دانیم که توافق‌نامه بدهی و تفاهم‌نامه تفکیک ناپذیرند. چندی پیش آقای تسیپراس، زمانی‌که در اپوزیسیون بود، همین را می‌گفت. تفاهم‌نامه قوانین اجرایی نیز دارد. دولت برای این‌که مورد تأیید قرار گیرد و در ژوئن دریافت اقساط وام را شروع کند، قوانین ضدمردمی جدیدی وضع خواهد کرد. و این دولت، با خط سیاسی خود، نه تنها قصد ندارد هر چه را که مردم از دست داده اند به آن‌ها بازگرداند، بلکه حتا نان خشکی را که وعده داده بود، به آن‌ها نخواهد داد. دولت اکنون می‌گوید تدریجاً، به مرور زمان، با مساعد شدن شرایط، زمانی که اهداف مالی و البته وام دهندگان اجازه بدهند نان خشک‌ها را تحویل خواهد داد. نام تروئیکا به «سه مؤسسه» تغییر داده شده، گویا ما در بارۀ همان کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپایی، و صندوق بین‌المللی پول حرف نمی‌زنیم. همه اقدامات سرمایه؛ دولت‌های آن به جای خود باقی است و تقویت می‌شوند.

این‌ها اقداماتی است که همراه با اتحادیۀ اروپایی در شرایط بحران اقتصادی دنبال شد و پی‌آمدهای آن بر دوش کارگران است، و سودآوری سرمایه را تقویت می‌کند. و همه این حرف‌ها درباره مذاکرات “غرورآفرین” جملگی ریاکاری تبلیغاتی است.»

دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان به پیش‌نویس قانونی اشاره کرد که حزب کمونیست یونان برای لغو تفاهم‌نامه و اقدامات ضدمردمی و سازمان‌دهی مبارزه برای اقداماتی که زندگی کارگران و اقشار مردمی را بهبود می‌بخشد و برای بازیافت حقوق و درآمد آن‌ها، برای گسست از انحصارات و خروج از اتحادیۀ اروپایی تهیه کرده است. همان‌طور که وی تأکید کرد: «حاکمیت مردم به طور تفکیک‌ناپذیر با گسست از اتحادیۀ اروپایی و خروج از آن در پیوند است. این به طور تفکیک‌ناپذیر با نیاز فوری برای این‌که ما، طبقه کارگر، کنترل ثروت، ظرفیت و وسایل تولید تمرکز یافته موجود در این کشور را به دست گیریم، در پیوند است. این بدین معنی است که مردم قدرت را به دست گیرند و صاحب سرنوشت خود شوند.»
————————

- ویدئوی تظاهرات:
https://picasaweb.google.com/112682536655280922208/27022015Vid?authkey=Gv1sRgCNLK183K6bL69AE#slideshow/6121543752133926386

- تصاویر تظاهرات:
https://picasaweb.google.com/112682536655280922208/27022015#slideshow/6121535811355384626

——————–
منبع: تارنگاشت عدالت
http://www.edalat.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.