۸۰ درصد تهران فاقد شبکه فاضلاب

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه مشکل اصلی تهران در بحث کمبود آب عدم تصفیه فاضلاب است، گفت: در حال حاضر تنها برای ۲۰ درصد از جمعیت تهران شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب ایجاد شده است. ….
محمدحسین بازگیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد میزان بارش در کشور گفت: میانگین بارش‌ها در کل کشور یک سوم میانگین بارش در دنیا و سرانه مصرف آب در کشور ما ۲ الی ۳ برابر میانگین سرانه مصرف در دنیا است. وی ادامه داد: به همین دلیل اکنون در مرحله بحران مدیریت آب هستیم و اگر بخواهیم که به بحران آب نرسیم، لازم است که تمهیداتی را انجام دهیم؛ در ابتدا باید همه فاضلاب‌های تولید شده را تصفیه و مجددا از آنها استفاده کنیم، یعنی آب را بازیافت کنیم که امر معمولی در همه دنیاست؛ به طوری که حتی تا ۱۶ بار نیز آب را در سایر کشورها بازیافت می‌کنند.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران افزود: سپس لازم است که به بهره‌وری محصولات تولیدی در کشور توجه کنیم، در حال حاضر هرچه در این کشور محصول کشاورزی تولید می‌شود، ۲ برابر نیاز آب دریافت می‌کند؛ یعنی همین میزان محصول را با نصف مقدار آب مصرفی کنونی نیز می‌توان به دست آورد. اکنون بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب برای کشاورزی آب مصرف می‌شود، در حالی که این مقدار می‌تواند به ۴۵ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب برسد.
بازگیر با تاکید بر تغییر در الگوی کشت و روش آبیاری اظهار کرد: در بسیاری از مواقع محصولاتی تولید و حتی برای صادرات، اضافه تولید می‌شود که آب زیادی نیاز دارند؛ برای نمونه در کشور ذرت را که آب زیادی مصرف می‌کند، اضافه تولید و صادر می‌کنیم و نخود را که به آب کمی نیاز دارد از دیگر کشور‌ها وارد می‌کنیم که کار بسیار اشتباهی است. همچنین در انتخاب صنایع و در بحث آمایش سرزمین نیز باید از صنایعی استفاده کنیم که نیازمند آب کمتری باشد. وی تصریح کرد: در مورد تهران مشکل اصلی ما در بحث آب، عدم تصفیه فاضلاب است. ما اکنون تنها برای ۲۰ درصد از جمعیت، شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب ایحاد کرده‌ایم، در حالی که باقی فاضلاب تولیدی جمعیت به زیرزمین می‌رود و یا در سطح زمین پخش شده و آلودگی ایجاد می‌کند.
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست شهرتهران افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد آب مصرفی شهر تهران از آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود. یعنی نیاز ما به منابع آب زیرزمینی بیشتر شده و نباید اجازه دهیم که این آب آلوده شود.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون منابع آبی کدام یک از مناطق تهران آلودگی بیشتری دارد، گفت: منابع آب به هم پیوسته است و آلودگی ایجاد شده در همه منابع آب زیر زمینی پخش می‌شود، اما باید توجه داشت که شبکه جمع‌آوری فاضلاب تا کنون در بخش‌هایی از شرق، مرکز و جنوب شهر ایجاد شده اما در غرب و شمال شهر تهران هنوز شبکه فاضلابی ایجاد نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.