آخرین وضعیت بهنام ابراهیم زاده

ل معده بهنام بر اثر اعتصاب غذا دچار خونریزی شده است در ضمن بهنام همچنان به اعتصاب غذا ادامه می دهد ….


آخرین وضعیت بهنام ابراهیم زاده

امروز شنبه ۶/۱۰/۱۳۹۳ صبح بهنام ابراهیم زاده را از بند یک زندان رجایی شهر به بند دو همان زندان منتقل کردند در حالی که به او وعده داده بودند به بند ۱۲ منتقل خواهند کرد در همین حال معده بهنام بر اثر اعتصاب غذا دچار خونریزی شده است در ضمن بهنام همچنان به اعتصاب غذا ادامه می دهد او اعلام کرده است تا زمانی که به بند ۱۲ بر گردانده نشود ادامه خواهد داد. در همین حال وکیل بند سالن ۱۲ بنا به خواست زندانیان با مردانی رئیس زندان صحبت کرده است که بهنام را هر چه زودتر به سالن ۱۲ بیاورند او گفته است از دست من کاری ساخته نیست من می خواهم ولی دادستانی بخصوص برادر خدابخشی نمی گذارد.

کارگران زنان ، مردان مبارز، دانشجویان، مردم آزادیخواه  ، تشکل ها ، احزاب و سازمانهای انقلابی  بهنام اکنون بیش از هر زمانی دیگر به کمک و حمایت نیاز دارد از هر طریق ممکن به کمک او بشتابید.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۶/۱۰/۱۳۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.