پارلمان ایرلند از دولت کشورش خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد

پس از پارلمان فرانسه، انگلیس و اسپانیا پارلمان ایرلن از دولت کشورش خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد. ….
نمایندگان پارلمان ایرلند از دولت این کشور خواستند دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. پس از پارلمان فرانسه، انگلیس و اسپانیا پارلمان ایرلن از دولت کشورش خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد.
در اکتبر گذشته نیز، سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.