گفتگوی محمد اشرفی با علی پیچگاه

موضوع: تجربیاتی از مبارزات شوراها و مشکلات کارگران بدلیل نبود حزب انقلابی طبقه کارگر ….

گفتگوی محمد اشرفی از طرف کمیته نشریه تدارک حزب انقلابی با علی پیچگاه از پیشکسوتان کارگری شورای کارگران پالایشگاه نفت تهران

این مصاحبه را در آدرس زیر ملاحظه نمایید:
https://drive.google.com/file/d/0B5hNYr6xW6GbNDBQVnhZd1hkN2s/view?pli=1

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.