آفاق خانم هم رفت! – در گذشت خانم آفاق آقازاده (یامچی)

آفاق آقازاده (یامچی)، یکی دیگر از مادران رنجدیده مان، پس از نبردی چند ساله با بیماری، سرانجام در شامگاه سه شنبه ۱۹ اوت ۲۰۱۴ (۲٨ مرداد ۱٣۹٣) در شهر کلن آلمان در ٨۴ سالگی، چشم بر جهان فرو بست. ….

اخبار روز:

“آفاق خانم” از جمله مادران مبارزی بود که بخشی از زندگیش را در دفاع از زندانیان سیاسی، خصوصا در زمان اعتصاب غذای آنان در سال ۱٣۶۶ یکسال پیش از اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی، در برایر دادستانی و زندان اوین سپری کرد. او زنی آگاه، انسانی مستقل و معترض بود. شخصیت و توجه او به آزادی و مسائل اجتماعی، یکی از عوامل مهم در شکل گیری دیدگاه عدالت خواهانه فرزندانش از موضع چپ به مبارزه بود.
“آفاق خانم” زمانی که برای دیدار فرزندانش به آلمان آمده بود تصمیم به اقامت دائم در خارج گرفت و دیگر به ایران بازنگشت. او در دوران انقلاب از مادران مبارزی بود که در حرکت های خیابانی در صفوف اول مبارزه فعالیت می کرد. در آلمان نیز تا زمانی که جسم و روانش یاری کرد در حرکت های اجتماعی مشارکت می کرد. بسیار با نشاط بود و به موسیقی علاقه فراوان داشت. او با علاقه فراوان در مراسم اول ماه مه شرکت می کرد. رویدادهای سیاسی ایران و جهان را فعالانه تعقیب می کرد و شخصیت مبارز و تسلیم ناپذیری داشت.

ما، در این اندوه با فرزندان عزیز او، فریده و نسیم یامچی همدردیم و فقدان مادر را به خانواده های آقازاده، یامچی و شریعت و همه دوستان و آشنایان آفاق خانم صمیمانه تسلیت می گوئیم.

رسول آذرنوش، احمد آزاد، ایراندخت انصاری، منصور انصاری، رضا اکرمی، محمد اعظمی، مریم اسکندانی، احمد اسکندانی، محمود بهنام، ژینوس پزشگی، مهدی پرویز، ناهید جعفرپور، اسفند جاوید، فلور جاوید، علی جلال، شهرزاد چگنی، بهروز خلیق، بهروز خسروی، نسیم خاکسار، فرزانه عظیمی، فخری ذرشگه، ناصر رحیم خانی، مجید سیادت، اکبر سوری، اکبر سیف، رحمان ساکی، نسرین سلمان مظفر، حماد شیبانی، فرزانه ضیاء، راحله طارانی، سرور علیمحمدی، مه دی علوی، ملیحه فرهنگ، مسعود فتحی، مسعود فراز، بهزاد کریمی، نصراله کسرائیان، سیروس کسرائیان، سودابه کسرائیان، رئوف کعبی، مقصود کاسبی، باقر مرتضوی، علی مختاری، ذبیح موسوی، مصطفی مدنی، خاطره معینی، پرویز نویدی، بابک یحیوی.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.