فریبرز رئیس دانا: در بسته اقتصادی دولت دادن اختیار بیشتر به عواملی است که هم اکنون در متن ناکارآمدی اقتصادی حضور دارند

بسته اقتصادی پیشنهاد شده توسط دولت نمی تواند موجب ایجاد اشتغال و توسعه صحیح اقتصادی در کشور شود. ….

«فریبرز رئیس دانا» در گفتگو با ایلنا در تشریح دلیل نا کارآمد تشخیص دادن بسته اقتصادی دولت گفت: در این بسته به اصلاح معایب اساسی نظام اقتصادی ایران توجهی نشده و به نظر می رسد که رویکرد نویسندگان بسته اقتصادی دولت دادن اختیار بیشتر به عواملی است که هم اکنون در متن ناکارآمدی اقتصادی حضور دارند. این اقتصاد دان همچنین با انتقاد از اینکه نویسندگان بسته اقتصادی دولت به تأسی از اقتصاددان‌های آمریکایی از واژه «رکود تورمی» برای تبیین مشکل اقتصادی کشور نام‌برده‌اند، اضافه کرد: به اعتقاد من مشکل اقتصاد ایران از فرورفتگی تورمی ناشی می‌شود که با پدیده رکود تورمی متفاوت است.

وی در نشریح تفاوت‌های موجود میان پدیده‌های «رکود تورمی» با «فرورفتگی تورمی»، گفت: رکود تورمی خاص کشورهای صنعتی جهان است که نخسین بار با همزمان شدن رکود و تورم از دهه ۶۰ میلادی مشاهده شد اما آنچه که در ایران اتفاق افتاده است، نمی‌تواند رکود تورمی باشد، چرا که در ایران به عنوان یک کشور غیر صنعتی از سالهای دور تورم و بیکاری بصورت هم زمان وجود داشته است.
این استاد دانشگاه افزود: در طرح پیشنهادی دولت بدون توجه به ایرادهای اساسی نظام اقتصادی ایران تصمیمات غلط دولت گذشته به عنوان دلیل پیدایش وضعیت به اصلاح رکود تورمی معرفی، و در مقابل بازگشت به سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت سازندگی به عنوان راه علاج این وضعیت توصیه شده است.

به باور رئیس دانا صرف نظر از همه انتقاداتی که متوجه دولت گذشته است نباید از نظر دور داشت که مسئولان این دولت نیز در عمل ادامه دهنده سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی بودند و نباید نادیده گرفت که حتی در آن دوران به اصلاح طلایی نیز اقتصاد ایران با مشکل بیکاری و تورم نیز مواجه بود.
این استاد دانشگاه گفت: چنانچه این بسته گام به گام به اجرا درآید باید در برابر قدرت گرفتن بیشتر گروه‌هایی که هم اکنون در متن نابسامانی اقتصادی کشور حضور دارند، نظاره‌گر وخیم‌تر شدن وضعیت طبقه آسیب پذیر مزد بیگر باشیم.

وی در تشریح چرایی این پیش بینی خود گفت: در فرورفتگی تورمی برخلاف حالت رکود تورمی عوامل ساختاری مسبب اختلال اقتصادی شناخته می‌شوند و چون قدرت سرمایه داری در صدد کسب فرصت‌های سودآور‌تر است ساختار موجود به ابزاری برای انباشت بیشتر سرمایه تبدیل شده و بنابراین همیشه بیکاری و تورم وجود خواهد داشت.
رئیس دانا بایادآوری اینکه در الگوی پیشنهادی دولت برای خروج از بحران اقتصادی کنونی بازهم بر تقویت بخشهای مالی متعلق به سرمایه گذاری و سرمایه داری خودمانی تاکید شده است، گفت: پشنهادات نه در جهت توسعه متوازن صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی که در جهت توسعه قسمت‌هایی که در گذشته هم دارای رونق اقتصادی بوده‌اند صورت گرفته است.

وی افزود: در این بسته به توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع کوچک به عنوان یکی از راه‌های ایجاد اشتغال توجه شده است اما وقعیت این است که به دلیل درک نادرستی که مسئولان دولتی از سالهای قبل انقلاب تا کنون از سرمایه داری جهانی داشته‌اند؛ هنوز صنایع پتروشیمی ایران سهم ناچیزی از تولیدات جهانی را در اختیار خود دارند. وی بابیان اینکه حتی بدون توجه به اجرای سیاست خصوصی سازی در بخش بانکداری، بانک‌ها موظف به انعقاد عقود یک ساله برای ارائه تسهیلاتی به تولید کنندگان شده‌اند، افزود: بعید است در فاصله یک تا سه ساله به غیر از بخش‌های وابسته به سرمایه داری خودمانی بخش اقتصادی دیگری در حوزه صنایع پایین دستی از طریق اعطای چنین تسهیلاتی رونق بگیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.