آخرین گزارشات از سیر مذاکرات جنگ غزه ، در قاهره

نیروهای مقاومت فلسطینی بر شرایط خود برای رسیدن به اتفاق روی آتش بس پایبندند، اما تا کنون روی تمدید زمان ” آرامش” توافق نکرده اند ….
آخرین گزارشات از سیر مذاکرات جنگ غزه ، در قاهره

مترجم احمد مزارعی
هفتم آگست ۲۰۱۴

ابو مرزوق، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید ، تا کنون هیچ توافقی بر تمدید زمان “آرامش” انجام نگرفته است ، یک مقام مسئول اسرائیلی پیش از این گفته بود که دولت متبوع وی آماده است تا تمدید نامحدود و بدون شرط زمان “آرامش” را بپذیرد ، این در حالی است که مذاکرات در قاهره برای تثبیت زمان “آرامش” ادامه دارد ، اما مقاومت همچنان بر پذیرش برحق شرایط خود اصرار میورزد، ابو مرزوق که در قاهره بسر میبرد ، و جزء هیئت مذاکراه کننده غیر مستقیم فلسطینیها با اسرائیلیها میباشد، در صفحه فیسبوک خود نوشت ، هیچ اتفاقی بر تمدید زمان”آرامش” انجام نگرفته است. (۱)

در حول وحوش مذاکرات موجود در قاهره ، یکی از فرماندهان نظامی گردان عز الدین قسام در مصاحبه با تلوزیون “میادین” اظهار داشت ” گردان قسام آمادگی کامل دارد که پس از پایان زمان “ارامش” به مقابله با اسرائیلیها بپردازد ” وی تاکید کرد ” مقاومت به هر اتفاقی که شرایط بر حقش را تحقق نبخشد ، پایبند نخواهد ماند ” وی اضافه کرد ” شرایط ما لغو کامل محاصره از غزه ، ساختن فرودگاه و بندر دریائی میباشد” مشیر مصری ، یکی دیگر ازفرماندهان نظامی حماس گفت رابطه حماس و مصر ، رابطه ای استراتژیک است و تاکید کرد که ” نه ما میتوانیم از مصر قطع رابطه کنیم ونه مصرمیتواند فلسطین را رها کند ”

از سوی دیگر ، باراک اباما گفت که غزه برای مدت زیادی نمیتواند در انزوا از جهانیان بسر ببرد ، ساکنان غزه نیازمند آنند که به آینده امیدوار باشند ، وی در عین حال گفت که او هیچ احساس عاطفی به حماس ندارد اما درمورد مردم معمولی ساکن غزه ، برعکس است.
نتا نیاهو نیز در مورد وضعیت موجود صحبت نموده و اظهار داشت ، مسئولیت درد ورنج مردم غزه بعهده  حماس است و عملیات نظامی ما منطقی ، حرفه ای و مسئولانه بوده است . نتا نیاهو ، اضافه کرد  به اینکه درخواست جان کری مبنی بر خلع سلاح مقاومت در منطقه غزه ، بسیار امیدوار کننده است و اکنون در خاور میانه نیروهائی حضور پیدا کرده اند که میتوان به امید صلحی دائمی امیدوار بود.

(۱) : توضیح مترجم ، در مذاکرات رسمی تنها از حماس صحبت میشود واین البته درست است ، زیرا حماس دارای اکثریت پارلمانی و حکومت غزه را نیز در دست دارد ، اما این نفی حضورغیررسمی نمایندگان سایر گروههای مقاومت نیست ، در کنفرانس قاهره دکتر ماهر طاهر عضو کمیته مرکزی جبهه خلق و دکتر زیاد نخاله معاون رئیس سازمان جهاد اسلامی و دیگران نیز حضور دارند ، زیرا جنگ غزه و پیروزی مقاومت در نتیجه یک هما هنگی کامل سیاسی و در مواردی نظامی جمعی ، بدست آمده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.