دولت تدبیر رسما ضد خارجی هم شد

بخشنامه ویژه دولت: اشتغال اتباع بیگانه ممنوع است + سند ….
تارنمای رفسنجانی  (انتخاب) با افتخار سندی را از دولت انتشار داده که بر طبق متن سند اتباع غیر ایرانی اجازه کار در ایران را نخواهند داشت با این سند عملا ده ها هزار کارگر تابع افعانستان کار خود و تنها منبع درآمد خود و خانواده هایشان را از دست داده و معلوم نیست که برای زنده ماندن چه باید کنند؟ این سند در ضمن  سند ایجاد اختلاف بین کارگران نیز میباشد که به بهانه واهی تامین کار برای کارگر ایرانی کارگران را علیه یکدیگر تحریک میکنداین ترفند ها سالهاست که در کشورهای سرمایهداری برای ایجاد اختلاف و ایجاد ارتش وسیعتر بیکاران و به سود سرمایه داران بکار میرود:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.