اعتصاب ۱۶ روزه کارگران پتروشیمی تبریز


اخبار روز:
یکی از کارگران شرکت کنند در اعتصاب پتروشیمی تبریز به خبرگزاری ایلنا گفت: اعتصاب حدود ۶۷۰ کارگر قرارداد مستقیم واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی تبریز که ۱۰ روز بعد از شروع تعمیرات اساسی در این واحد تولیدی (۲۵ خرداد) آغاز شده بود در پی امضای توافق نامه ای با مدیرعامل در تاریخ ۱۰ تیر پایان یافت اما ظاهراً توافقات انجام شده تنها در حد وعده باقیمانده است.

وی ادامه داد: اعتصاب کارگران در پی بازدید مدیرعامل از کارخانه و صحبت‌های تحریک آمیز وی مبنی بر وجود ۷۰۰ نیروی اضافی در این واحد تولیدی آغاز شده بود. این فعال کارگری ضمن اشاره به بازگشت به کار کارگران در حالی که هیچکدام از مطالبات آنان هنوز محقق نشده است، افزود: رفع تبعیض حقوقی میان کارگران قرارداد مستقیم و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز مهم‌ترین مطالبه صنفی کارگران اعتصابی بوده و است. به گفته وی، کارکنان رسمی وزارت نفت حدود ۴ برابر بیشتر از کارگران قرارداد مستقیم حقوق می‌گیرند.

وی تصریح کرد: از سال ۹۰ که شماری از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز به امید رفع تبعیض حقوقی با کارکنان رسمی این واحد تولیدی قرارداد مستقیم شدند، جزییات حقوق دریافتی آنان تغییر ملموسی نکرده است. این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: مدیرعامل پتروشیمی تبریز به دلیل توافق نامه ای که با کارگران امضاء کرده است، از طرف مدیران داخلی و هیات مدیره تحت فشار قرار دارد. وی با انتقاد از فشار مدیران داخلی بر کارگران اعتصابی و اتهامات ناروای آنان، گفت: مدیرعامل هنگام امضای توافق نامه قول داد که تا پایان شهریور مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و گرنه از سمت خود استعفاء می‌دهد. به گفته این کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز، کارگران از زمان امضای توافق نامه نتوانسته‌اند مدیرعامل را ملاقات کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.