ایران: بغداد اگر بخواهد، تجهیزات نظامی به عراق می‌فرستیم

(دنباله…)

گفت‌و‌گو رادیو فرانسه با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد در باره رضا شهابى

امروز بیست و ششمین روز اعتصاب غذای رضا شهابى میباشد
داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد وی درباره وضعیت همکار زندانی اش می گوید رضا شهابی که تا کنون پنج سال زندان را تحمل کرده است در کل از نظر جسمانی بسیار مشگل دارد. چرا که نوزده ماه در انفرادی بوده و در موقع بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. …. (دنباله…)