شهادت ٣ ایرانی درکمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران


رادیوفرانسه:

این نشست که تحت عنوان “یک سال پس ریاست جمهوری روحانی، گزارش وضعیت وخیم حقوق بشردرایران” تشکیل شده بود، شماری ازنمایندگان کنگره آمریکا، کارشناسان و ٣ شاهد ایرانی با اعضای کمیته روابط خارجی گفت وگو کردند.

به گزارش منابع خبری، خانم “کلر باهری”- از اعضای جامعه بهایی که خود و خانواده اش در ایران بارها مورد اقدامات ایذایی قرار گرفته اند، “حسین علیزاده”- هماهنگ کننده کمیسیون حقوق بشر مربوط به همجنس گرایان در خاورمیانه و شمال آفریقا و “امیرحسین اعتمادی”- زندانی سیاسی پیشین. “اد رویس”- رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در این نشست به شدت ادامه نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت حداقل ٧۵٠ نفر سال گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شده اند. وی گفت این امر پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی روی داده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت: من می دانم برخی فکر می کردند که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری می تواند نقطه عطفی تلقی شود، اما من فکرمی کنم ما باید به یاد داشته باشیم که این مردی است که ازنیروهای بسیجی خواسته بود که دانشجویان متعرض را درسال ۸۷ به طور بی رحمانه ای با قاطعیت سرکوب کنند؛ بیش از ١٠دانشجو در جریان این اعتراضات کشته شدند و بیش از هزار نفر بازداشت و بالاخره صدها نفر شکنجه شدند. در دوران سرکوب دانشجویان، حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. اد رویس، افزوده است: «این وظیفه اخلاقی ماست که به مردم ایران نشان دهیم که به عنوان انسان، آنچه به سر آنها می آید برای ما اهمیت دارد». این نماینده مجلس آمریکا افزود: «چطورمی توانیم به این رژیم که یک دستش حلقه دار است اعتماد کنیم تا در دست دیگرش کلید بمب اتمی را داشته باشد؟ به این دلیل ما آسوده تر خواهیم بود که چنین تکنولوژی خطرناکی در اخیتار کشورهای دموکراتیک باشد تا دولت‌های دشمن».

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.