نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در زندان

ما هم بندیهای او بشدت نگران وضعیت جسمی او هستیم، بنا براین و از این طریق از همه شخصیت ها و نهاد های کارگری و آزادیخواه، می خواهیم برای رسیدگی های قانونی و پیش گیری از صدمات جسمی و معنوی ، در جهت قبول خواسته های بر حق رضا شهابی  به  حکومت جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد سازند. ….

نگران وضعیت جسمی رضا شهابی هستیم !

از آن روزی که زندانبانان بی رحمانه به بند سیاسی ۳۵۰ اوین یورش بردند و زندانیان بی دفاع را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و سپس با تشکیل تونل وحشت آنها را ضمن ضرب و شتم به انفرادی منتقل کردند هنوز دست از سر این مبارزان دلیر بر نداشتند و قالب مجموعه ی اقدامات سرکوبگرانه ، گروهی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین را  بر خلاف آئین نامه اجرایی سازمان زندانها که بر تفکیک جرایم تاکید دارد به بند های عادی (غیر سیاسی) انتقال دادند،  همچنین بر خلاف قانون،  گروهی از زندانیان را به زندان رجایی شهر انتقال داده و این اقدامات خلاف قانون هنوز پایان نیافته است.

یکی از زندانیان تبعیدی به زندان گوهر دشت کرج آقای رضا شهابی  عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و از فعالین کارگری است، که در اعتراض به تبعید غیر قانون به مدت ۱۳ روز  است که دست به اعتصاب غذا زده است،لازم بذکر است که آقای شهابی امروز دچار سر گیجه شده و لحظاتی نتوانست کنترل خود را بدست آورد، ما هم بندیهای او بشدت نگران وضعیت جسمی او هستیم، بنا براین و از این طریق از همه شخصیت ها و نهاد های کارگری و آزادیخواه، می خواهیم برای رسیدگی های قانونی و پیش گیری از صدمات جسمی و معنوی ، در جهت قبول خواسته های بر حق رضا شهابی  به  حکومت جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد سازند.

زنانیان سیاسی، عقیدتی :
۱-     محمد امیرخیزی  ۲- افشین حیرتیان ۳- حشمت الله طبرزدی ۴- شاهرخ زمانی ۵- خالد حردانی ۶- پیروز منصوری ۷ – سعید ماسوری  ۸- صالح کهندل

۲۱/۳/۱۳۸۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.