اجلاس جهانی زنان در پاریس

از بیست و سه سال به اینسو، اجلاس جهانی زنان، تلاش دارد تا به زنان کمک کند تا در امور اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف دنیا، بیشتر سهم بگیرند. ….
رادیوفرانسه:
این بار، برای اولین بار، این اجلاس در پاریس برگزار میشود. نا برابری ها، در جوامع انسانی عمیق هستند. با وجود پیشرفت های نسبی، هنوز هم زنان در رسیدن به مسئولیت های مهم، با مشکلات خاص مواجه هستند. این درحالیست که متخصصین سازمان تجارت و توسعۀ اقتصادی، ( OCDE ) در مورد اینکه حضور زنان در امور اجتماعی و اقتصادی برای رشد اقتصادی مثبت است، همه باهم، هم نظر هستند.

در کشورهای پیشرفته، زنان باعث ازدیاد مصرف میشوند، آنان در اینترنت حضور بیشتر دارند و بیشتر از مردان در ایجاد شرکت ها سهم میگیرند، ولی به ندرت در راس شرکت های کلان قرار میگیرند. زنان کمتر از یک سوم ریاست شرکت ها و تنها ده در صد کرسی های ریاستی شرکت ها را دارند و حقوق آنان، در کشور های پیشرفته، بصورت عموم، ۱۶ در صد کمتر از مردان است.  در بعضی از کشور ها، چون فرانسه، نروی (نروژ)، آلمان و انگلستان، به دلیل اینکه قانون، حداقل تعداد زنان را، در بعضی از موارد مشخص کرده است، پیشرفت هایی صورت گرفته است، ولی بسیاری از شرکت های مهم از این قوانین مستثنا هستند. براساس یک بررسی دیگر، تنها ۸ در صد شرکت هایی که زنان ایجاد میکنند، بیشتر از سه سال دوام میاورند، در حالیکه این رقم، برای شرکت های که توسط مردان ایجاد میشوند، ۳۲ در صد است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.