ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی، از برزیل درخواست پناهندگی کرد

(دنباله…)

بهرام رحمانی: احزاب نئونازیست و نژادپرست برندگان اصلی انتخابات ۲۰۱۴ پارلمان اروپا شدند؟!

نتایج اعلام شده، نشان می‌ دهد که در این انتخابات هم چون انتخابات قبلی، هیچ حزبی نتوانست اکثریت آرای رای دهندگان را کسب کنند. اما در این انتخابات، احزاب راست و محافظه کار و نژادپرست در جایگاه نخست قرار گرفتند. …. (دنباله…)

حمید قربانی: سازمان جهانی کار و ماهیت مبارزه بر علیه آن و حضور نماینده گان سرکوبگران کارگران در اجلاس هایش!

به نظر من،  در رابطه با سازمان هائی مثل سازمان جهانی کار که در اشل کم وزارت جهانی  کار سرمایه داران است، نیز باید مراعات این اصول یعنی نادیده نگرفتن ماهیت خود این سازمان را داشت. و اما، می بینم که این اصل پایه ای رعایت نمی گردد. …. (دنباله…)

اعتراض به ادامه برخوردها با فعالان کارگری

جعفر عظیم زاده فعال کارگری همچنان در بازداشت است و بهنام ابراهیم زاده همچنان ممنوع الملاقات است …. (دنباله…)

تقی روزبه: انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!

گرچه هنوز در مورد میزان پای بندی جریان های کمابیش نوظهوری که بعضا ملقمه ای از گرایشات متنفاوت و چه بسا متناقض هستند نسبت به شعارها و ادعاهای خود، و حتی چپ ها به گفتمان ضد سیستمی و  تداوم موقفیت آن ها هنوز نمی توان بطورقطعی ابرازنظرکرد، اما تا آن جا که به چپ ها برمی می گردد تا همین جا هم این مسأله نشان می دهد که در پرتو شرایط و تحولات جدید و شوک بوجود آمده، فرصت مناسبی برای نقد و بازخوانی و درس گرفتن از خطاها و رویکردهائی که چپ سنتی را این چنین بی اثر ساخته و آن ها را عملا به بخشی از سازوکار و چرخه بارتولید سیستم سرمایه داری  تبدیل کرده، فراهم آمده است. …. (دنباله…)

گزارش عفو بین‌الملل از تبعیض در نظام آموزش عالی ایران

سازمان عفو بین‌الملل کلیک گزارش مفصلی درباره وضعیت آموزش در ایران منتشر کرده است که در آن حکومت ایران را به “سرکوب بی‌رحمانه علیه دانشجویان و دانشگاهیان” در بیش از سه دهه اخیر متهم می‌کند. …. (دنباله…)