نماینده کارگران «ایران شرق» اخراج شد

نماینده صنفی کارگران کارخانه «ایران شرق» به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش پس از ۱۰ سال فعالیت شورایی اخراج شد. ….

«حسن توزنجبانی» درباره دلایل اخراج خود به ایلنا گفت: اخراج من به عنوان رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه ایران شرق پس از آن صورت گرفت که کارفرما کارخانه با پی گیری‌های این نهاد صنفی مخالفت می‌کرد.

این کارگر قرار دادی بابیان اینکه از مجموع ۱۵ سال حضورش در کارخانه ایران شرق به مدت ۱۰ سال فعالیت شورایی داشته است، ادامه داد: مدیریت جدید که از حدود ۶ ماه پیش در کارخانه مستقر شده است در روز ۱۵ اردیبهشت ماه به بهانه اتمام اعتبار قراداد کار من از تمدید آن خودداری کرد و بدین ترتیب من اخراج شدم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.