دستگیری کارگران و فعالین کارگری ممنوع!

نامه شاهرخ زمانی و خالد هردانی از زندان گوهر دشت
محمد جراحی و آرش محمدی از زندان مرکزی تبریز ….
در خبر ها شنیدیم که در آستانه اول ماه مه دستگیری کارگران و فعالین کارگری را افزایش داده اند و در پی این عمل ضد کارگری و سرکوبگرانه جعفر عظیم زاده و جمیل محمد را در نیمه های شب از خانه هایشان دستگیر کردند و همچنین تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری از جمله :

صبح روز ٩ اردیبهشت نیز ۵ نفر از فعالین کارگری در سنندج و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خلیل کریمی، شیث امانی، شریف ساعد پناه، مظفر صالح نیا و صدیق کریمی به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجوئی قرار گرفتند و همچنین :
۷ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری٬ وفا قادری، فردین میرکی، یدالله صمدی، آرام زندی، فواد زندی، شورش کریمی و جلیل محمدی با احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، مورد اذیت و آزار بازجویان اطلاعات قرار گرفته اند.

ما ضمن محکوم کردن دستگیری کارگران و فعالین کارگری می خواهیم هر چه سریعتر کارگران دستگیر شده آزاد شوند، و همچنین  از تمامی کارگران ،تشکل ها ،سازمانها ، نهاد ها و مردم آزادی خواه می خواهیم از هر طریق ممکن نسبت به این عمل ضد کارگری اعتراض کنند و با بر گزاری متحدانه روز جهانی کارگر جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند همچنین در سطح جهانی اعمال ضد کارگری را افشا کرده از هم طبقه های خود در اقصا نقاط جهان بخواهید همبستگی بیشتری در مخالفت با جمهوری اسلامی داشته باشند

شاهرخ زمانی
خالد هردانی
از زندان گوهر دشت

محمد جراحی
آرش محمدی
از زندان مرکزی تبریز
۱۰/۲/۱۳۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.