درخواست گروهی از شاعران، مترجمان و نویسندگان: حکم اعدام ریحانه جباری را لغو کنید!

شاعران، مترجمان و نویسندگان نامدار مقیم ایران، خواهان لغو حکم اعدام ریحانه جباری و کنار گذاشتن حکم اعدام از سیستم قضایی کشور شده اند ….

اخبار روز:
حکم اعدام ریحانه جباری به مرحله اجرا نزدیک شده است. ریحانه هفت سال پیش، زمانی که نوجوانی نوزده ساله بود، در جریان دفاع از خود موجب مرگ مرتضی سربندی شد. اکنون ریحانه بیست و شش سال دارد و هفت سال است که در زندان به سر می برد. او به اعدام محکوم شده و قرار است این حکم به زودی اجرا شود.

بی گمان هیچ انسان منصف و متمدنی از قتل نفس دفاع نمی کند اما اعدام راه جبران خسارت و جلوگیری از قتل نیست بلکه خود قتلی به مراتب بدتر است. زیرا اعدام، که توسط نهادهای رسمی جامعه انجام می گیرد، با زیر پا نهادن حرمت حیات انسان قبح کشتن را از بین می برد و آن را به مثابه ی راه حل در اجتماع ترویج می کند.

در اینجا خطاب به اعضای خانواده ی مرتضی سربندی می گوییم: شما یکی از نزدیکان خود را از دست داده اید و خشم و اندوه تان طبیعی و قابل درک است اما با اعدام شدن ریحانه نه کشته ی شما حیات می یابد و نه روانتان آرامش. حال که _ متاسفانه_ قوانین موجود اختیار مرگ و زندگی ریحانه را به دست شما داده است، زندگی را انتخاب کنید و بدین گونه نشان دهید که حیات انسان چنان ارزش مند است که بزرگ ترین خطاها نیز نباید موجب سلب آن شود. این گامی مثبت در جهت کاستن از میزان قتل در جامعه است. نگذارید با بر دار کردن این دختر جوان سلسله ی سلب حیات آدمی تداوم یابد.

ما شاعران، مترجمان و نویسندگان خواهان لغو حکم اعدام ریحانه جباری و کنار گذاشتن حکم اعدام از سیستم قضایی کشور هستیم.

۲۵/۱/۱٣۹٣

بکتاش آبتین – علی رضا آبیز- حسن اصغری- پرویز بابایی- کیوان باژن- فانوس بهادروند- سیمین بهبهانی- علی بهبهانی- علی اکبر جانوند- علی رضا جباری- کامران جمالی- حسین حضرتی- محسن حکیمی- جواد خردمند- رضا خندان (مهابادی)- علی اشرف درویشیان- رحیم رسولی- قاسم روبین- فریبرز رییس دانا- ناصر زرافشان- محمد زندی- فاطمه سرحدی زاده- حسن صانعی- علی صداقتی خیاط- محمد حسین طهماسب پور شهرک- رضا عابد- علی رضا عباسی- علی عبداللهی- منیژه گازرانی- روح اله مهدی پور عمران- مه آ محقق- جاوید محمدی- منیژه نجم عراقی.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.