توقیف هفت میلیون دلار از دارائی های ایران به اتهام حمایت مالی از تروریسم

به گزارش منابع خبری توقیف این میزان ازدارائی‌های ایران شامل حساب‌ها بانکی و ساختمان‌های متعلق به جمهوری اسلامی خواهد بود. ….

رادیو فرانسه:
غرامت پرداختی شامل خانواده قربانیان حمله تروریستی، گروگان‌های آمریکائی که دربیروت توسط تروریست‌ها به گروگان گرفته شده بودند خواهد شد خانواده این قربانیان و یک دندانپزشک که دریک حمله تروریستی درسال ۱۹۹۷ دراورشلیم دچارسوختگی شده بود ازشاکیان پرونده علیه سوء قصد کنندگان هستند. درپرونده ادعا شده است که این سازمان‌های تروریستی ازحمایت مالی جمهوری اسلامی برخورداربوده‌اند.

به گزارش منابع خبری تصمیم قاضی دادگاه اونتاریو یک پیروزی بیسابقه برای وکلا و شاکیان پرونده محسوب می‌شود.
با انتشاراین خبر، درتهران سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی درواکنش به حکم صادره گفت ما اطلاعی ازمراحل این پرونده نداریم و تا کنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است. وی گفت می‌توان گفت که روند متعارف و کامل قضائی درمورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادرشده از نظرما ارزش قانونی ندارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.