اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت علیشاه مولوی

علیشاه از سانسور و لت وپار کردن حاصل عمر نویسندگان به دست سانسورچیان چنان نفرتی به دل داشت که هرگز حاضر نشد آخرین دفتر شعر خود «کاملن خصوصی …» را برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد بسپارد ….

علیشاه مولوی (۱٣۹۲- ۱٣٣۱)، شاعر و عضو دلسوز و پیگیر کانون نویسندگان ایران، بر اثر سکته ی مغزی درگذشت.
علیشاه در سراسر عمر نه چندان درازش همواره دغدغه ی آزادی بیان داشت و هیچ گاه فعالیت ادبی را جدا از مبارزه برای گسترش دامنه ی آزادی نمی دانست.
از علیشاه مولوی دفترهای شعر «نشانه های زمینی»، «شهید سوم»، «آواهای آغاز»، «از خلق و امپریالیسم»، «خلق نامه»، و سرانجام «کاملن خصوصی برای آگاهی عموم» منتشر شده است.
علیشاه از سانسور و لت وپار کردن حاصل عمر نویسندگان به دست سانسورچیان چنان نفرتی به دل داشت که هرگز حاضر نشد آخرین دفتر شعر خود «کاملن خصوصی …» را برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد بسپارد و از این رو به هزینه ی خود آن را چاپ و پخش کرد. در مقدمه ی کتاب نوشت «شعرهایم را فرزندانم می دانم، دوست نداشتم با سانسورچی ها تنها بمانند، چون با آن ها مثل بچه های بزهکار رفتار می کردند».

کانون نویسندگان ایران ضایعه ی درگذشت علیشاه مولوی را به خانواده و یاران او و جامعه ی فرهنگی مستقل کشور تسلیت می گوید و در مراسم بزرگ داشت او در کنار خانواده و یارانش حضور خواهد یافت.

کانون نویسندگان ایران
۱۵/۱۲/۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.