بازداشت دو نفر در کردستان توسط نیروهای امنیتی

طی یک هفتە گذشتە دو شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکانی نا معلوم منتقل گردیدەاند. ….
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، “فرامرز کاویانی” فرزند سعید، شهروند کرد اهل سنندج، هفتە گذشتە توسط نیروهای اطلاعاتی این شهر در مغازه خود بازداشت و تاکنون از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست.
بە گفتەی نزدیکان “فرامرز کاویانی” پس از گذشت یک هفتە از بازداشت وی هیچ گونە تماسی با خانوادەاش نداشتە است و آن‌ها از سرنوشت فرزندشان بی‌خبر هستند.

از طرفی دیگر نیروهای اطلاعات شهرستان کامیاران چند روز پیش یکی از فعالان سیاسی این شهر به نام یزدان باجلانی را بازداشت نموده اند. بنا به این گزارش ، تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی وجود ندارد و علیرغم پیگیری خانواده فعال سیاسی مذکور برای اطلاع یافتن از سرنوشت فرزندشان مسئولان اطلاعات این شهر هیچ توضیحی در مورد چرای بازداشت این شهروند کامیاران نداده اند.

با استناد بە آمار کمیپن ، از آغاز آبان‌ماە تاکنون بیش از ۱۵ شهروند کرد توسط نیروهای رژیم ایران بازدشت شدەاند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.