سمینار جنبش کارگری و محیط زیست

به سمینار جنبش کارگری و محیط زیست گوش فرا دهید ….

مقدمه:
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/moghadame.mp3
__________________________

سمیه صمیمی: گزارشی از وضعیت محیط زیست ایران
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/samimi.mp3
__________________________

علیرضا ثقفی: کارگران ومحیط زیست
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/saghfi.mp3
__________________________

ناصر آغاجری: گزارشی از آلودگی در عسلویه
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/yazdani.mp3
__________________________

فریبرز رئیس دانا: نگرش‌های رادیکال به محیط زیست
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/reyees-dana.mp3
__________________________

محمد مالجو: پیوند جنبش کارگری و جنبش محیط زیست
http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/01/maljoo.mp3

——————————————————————-
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.