بازداشت مدیران یک سایت موسیقی توسط اطلاعات سپاه


کلمه:
مدیران یک شبکه اینترنتى تولید، انتشار و معرفى موسیقى زیرزمینى ایرانى از جمله بازداشت شدگان پروژه اخیر اطلاعات سپاه هستند.

به گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس بخشى از اطلاعات جدید از دور جدید سرکوب فعالان اینترنتى از سوى اطلاعات سپاه پاسداران، علاوه بر حوزه فیس بوک و پایگاه هاى تخصصى “آى تى” همچون “سایت نارنجى” یکى دیگر از عرصه هایى که نهاد امنیتى اطلاعات سپاه اخیرا بر آن متمرکز شده و اقدام به بازداشت شهروندان مى کند “موسیقى زیرزمینى” است.
بر اساس این گزارش سه تن از مدیران سایت “برگ موزیک”، “مهدى رجبیان و برادرش” و فرد دیگرى به نام “یوسف عمادی” که با تبدیل قرار موقتا آزاد شده است، از جمله بازداشت شدگان هستند.

این افراد ۲۰ مهر در شهرستان سارى بازداشت شده و سپس به بند ٢الف سپاه در زندان اوین منتقل شده اند.
مدیران این سایت فعال در حوزه موسیقى زیر زمینى در بند ٢الف تحت فشارهاى شدید بازجویى شده و به آنها گفته شده است که بایستى با حضور در مصاحبه تلویزیونى علیه خود اعتراف کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.