چهارده سال بی خبری مطلق از سعید زینالی

گفتگو شیوا محبوبى با اکرم نقابى مادر سعید زینالى ….

http://zendanisiasi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zendani.sias…
http://cfppienglish.wordpress.com/
facebook: https://www.facebook.com/zendani.sias…

لطفا طومار حمایتى زیر را امضا نمایید و براى دوستان و آشنایانتان ارسال دارید:
http://www.change.org/en-GB/petitions…

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.