گفتگوی رادیو ندا با دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد خصوصی سازی و تعدیل ساختاری

برنامه دوازدهم کارخانه، مجله کارگری رادیو ندا، اختصاص دارد به گفت و گو با دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد خصوصی سازی و تعدیل ساختاری .

گوش کردن فایل صوتی با مدیا پلیر
http://www.radioneda.de/2013/11/11/Karkhaneh12.mp3

گوش کردن فایل صوتی با ریل پلیر
http://www.radioneda.de/2013/11/11/Karkhaneh12.ram

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.