شش روزنامه نگار کرد به حبس محکوم شدند


فعالان در تبعید:
دادگاهی در شهر ایلام به ریاست قاضی شکری ۶ روزنامه نگار کرد ساکن این شهر را به ۳۶ ماه حبس محکوم کرد. یک متهم پرونده تبرئه شده و از هویت و وضعیت سه متهم دیگر که اواسط اسفند ۹۱ بازداشت شده اند، اطلاعی در دست نیست.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” طبق رای قاضی شکری در دادگاه شهر ایلام، آقایان احسان نیک‌پی، محسن چراغی، شاهو احمدی در جلسه ای چند دقیقه ای؛ هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیری، و آقایان رحمت‌الله چراغی، علی یوسفی و سجاد قیصری نیز هر کدام به ۶ ماه حبس تعلیقی به مدت ۲ سال، محکوم شدند.منابع خبری از ایلام همچنین از تبرئه خانم نسرین باوند پور در این دادگاه خبر می دهند. گفته میشود سه نفر دیگر نیز جز بازداشت شدگان اولیه بوده اند که هنوز از هویت و وضعیتشان اطلاعی در دست نیست.
لازم به توضیح است که محکومان یاد شده از مسوولان ماهنامه محلی و کردی زبان “وریا”،بوده اند.

از بین متهمان آقای احسان نیک پی سردبیر بخش کردی “ماهنامه وریا” دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل می باشد که پیشتر به دلیل فعالیت های فرهنگی از تدیرس در دانشگاه منع شده بود. آقای محسن چراغی دیگر متهم پرونده نیز اعضا التحریریه “ماهنامه وریا” بوده که گفته میشود مقالات متعددی را در خصوص مشکلات زبان و فرهنگ کردی به چاپ رسانده است. از دیگر متهمان، آقای رحمت چراغی از روزنامه نگاران فعال ماهنامه وریا بوده است و سجاد قیصری نیز همکاری نزدیک با ماهنامه وریا داشته است. همچنین آقایان شاهو احمدی و علی یوسفی از فعالین دانشجویی ایلام می باشد که در برگذاری کلاس آموزش رسم الخط کردی در ایلام ، فعال بوده است. از خانم نسرین باوند پور که در این پرونده تبرئه شده است، به عنوان یکی از روزنامه نگاران ماه نامه وریا و از شاعران توانای کردی یاد میشود.
از هویت و سرنوشت سه نفر دیگر که از آنها نیز به عنوان روزنامه نگار یاد میشود؛ اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است هر ۱۰ نفر این پرونده که به صورت گروهی و توسط وزارت بازداشت شده بودند؛ پیش از جلسه دیروز به قید وثیقه های سنگین آزاد بوده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.