خواهان توقف اعدام های سیاسی هستیم!

بیش از ۸۰۰ فعال سیاسی و مدنی طی نامه ی سرگشاده ای نسبت به اعدام های سیاسی در ایران و بخصوص استانهای کردستان و بلوچستان اعتراض کرده و خواهان قطع فوری اعدام ها شده اند …

اخبار روز / گزارش دریافتی:
بیش از ٨۰۰ فعال سیاسی و مدنی و حقوق بشری و تعدادی از نهادهای مدنی و حقوق بشری طی نامه ی سرگشاده ای نسبت به اعدام های سیاسی در ایران و بخصوص استانهای کردستان و بلوچستان اعتراض کرده و خواهان قطع فوری اعدام ها شده اند. آنها با تاکید بر این که «اعدام مجازاتی غیرانسانی است» خواهان لغو صدور حکم اعدام و توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی و بخصوص توقف اجرای حکم اعدام تمامی زندانیان سیاسی در ایران شده اند.
در بخشی از نامه آمده است که:

اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت می‌گیرد. .حکومت ایران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال می‌کند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی های نیروهای انتظامی و بسیج ایران در امان نیستند.اعدام های بدون دلیل , اعدام های شتاب زده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت می‌گیرد.
ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی هستیم. ما این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شان تمام مردم ایران و بخصوص مردم کردستان و بلوچستان می دانیم. اعدام های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و بخصوص مناطق حاشیه ای ایران است.

ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و درباره‍ی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم.
ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و درباره‍ی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم. اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.
ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فرو گزار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است.
ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این عزیزان که بی گناه و در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه شده که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تایید نیز شده است. و همان گونه که روز به روز بر آمار فعالین محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و مدنی، مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی دیگری میباشد.

لیست امضا کنندگان:
۱. جلیل آزادیخواه/۲. سیروس ملکوتی/٣. بهزاد خوشحالی/۴. امجد حسین پناهی /۵. شاهو حسینی/۶. بهروز جاوید تهرانی/۷. رفیق حسین پناهی /٨. جمیله رحیمی /۹. امیر صلواتی/۱۰. شمزین جهانی/۱۱.آرام مدرسی/۱۲. آریز اندریاری/۱٣. فریبا محمدی/۱۴. شهین شهلایی/۱۵. اردلان فرجی/۱۶.منصور تیفوری/۱۷. کویستان فتوحی/۱٨. جمشید بهرامی/۱۹. هیرش علیزاده/۲۰. بیژن قبادی/۲۱. وریا محمدی/ ۲۲. مهین شکرالله پور/۲٣. شیلر باپیری/۲۴. صبری بهمنی/۲۵. جمال نجاری/۲۶. محمد ایزدی/۲۷. نوید مهرآور /۲٨.داود آذر فر/۲۹. کیهان یوسفی/٣۰. سیامک حیدری/٣۱. نظام زکریایی/٣۲. رفیق حسین پناهی/٣٣. عتا جمالی/٣۴. لقمان بیستونی/٣۵.حامد کهنه پوشی/٣۶. سلیمان چوگلی /٣۷. مجید مارابی/٣٨. ارسلان یاراحمدی/٣۹. رسول سیلکه/۴۰. آسو پیروتی/۴۱. احمد اسکندری/۴۲. عتا ناسر سقزی/ ۴٣. پرویز رحیم زاده/ ۴۴. زاهد کردی/۴۵.علی دباغی/۴۶. کاوه کریمی/۴۷. صباح نصری /۴٨. یوسف پاوی/ ۴۹. جوامیر مارابی/ ۵۰. منوچهر شفائی/ ۵۱. آسو صالح/۵۲.شاهو نادری ۵٣. اسماعیل زارعی ۵۴.مریم حکمت شعار ۵۵. ابراهیم کهنه پوشی ۵۶. منیر فرهودی ۵۷.دارا قریشی ۵٨.سعید سنندجی ۵۹. محمد حکیمی ۶۰. آرام ملکشاه ۶۱.ایمان شیر علی۶۲.داود آذر دوست ۶٣. علی زیرک ۶۴. شهریار ایازی ۶۵. مرتضی پرویزی ۶۶.دکتر مهزاد امید مهر ۶۷. آذر میدخت فاضلی ۶٨.محمود شاکری ۶۹.کیومرث رستمی ۷۰. شهرام آزادی ۷۱. خلیل فتاحی ۷۲.کمال عبدی ۷٣.عارف نادری ۷۴.اسعد مرادی ۷۵. سعید خلیلی ۷۶.حسین علوی ۷۷. جواد ریاحی ۷٨. مهدی سامع ۷۹. منصور راوند ٨۰. ارسلان میرموکری ٨۱. سارو خلیقی ٨۲. فرانک حسین پناهی ٨٣. میترا درویشیان ٨۴. افسانه عبدالهی ٨۵. نسرین شریفی ٨۶. هوشنگ حامدی ٨۷. جلال حیدری ٨٨. مریم هدایتی ۹۰. ساناز یاوری ۹۱.فرزاد محمدی ۹۲. زاگروش اندریاری ۹٣. آرمان محمدی ۹۴. یاور بابایی ۹۵.شورش ناسری ۹۶.صلاح حسین پناهی ۹۷. سمیرا زارعی ۹٨.اشرف السادات امید مهر ۹۹. شیما مرادی ۱۰۰. داورد قمری ۱۰۱. جانی دیلان ۱۰۲. زهره محسنی پور ۱۰٣. آهو منصوری ۱۰۴. باسط کردستانی ۱۰۵. نکو انصاری ۱۰۶.کویستان جعفری ۱۰۷. نهیه خوشکلام ۱۰٨. صدیق احمدی ۱۰۹. فرزانه محمد پور ۱۱۰. جهانبخش رستمی ۱۱۱. هوگر موکری ۱۱۲. شافعه وتری ۱۱٣. عرفان شعبانی ۱۱۴. جلال ساعدپناه ۱۱۵. ساسان صادقی ۱۱۶. سبحان دارایی ۱۱۷. سیروان قبادی ۱۱٨. کاوه علای ۱۱۹. هادی نادری ۱۲۰. دانیال نورانی ۱۲۱. قادر امین پناه ۱۲۲. رضا سیاووشی ۱۲٣. علی اکبر تسچانگای ۱۲۴. صنم کازرونی ۱۲۵. پرویز هراتی نژاد ۱۲۶. جهان برجیان ۱۲۷. صادق خاک پور ۱۲٨. علی رزاقی ۱۲۹. آرش شکری ۱٣۰. جلیل خود بسوز ۱٣۱. معصومه ضیاع ۱٣۲. کامران عثمان پور ۱٣٣. دلیر کمانگر ۱٣۴. آرش ناجی ۱٣۵. ایساک مسیحی ۱٣۶. امیر حسین بهادری ۱٣۷. فرزین هدائی ۱٣٨. صدیقه جعفری ۱٣۹. هیوا رادن ۱۴۰. هوشنگ حامدی ۱۴۱. زهره محسنی پور ۱۴۲. علیرضا فلاحی ۱۴٣. آریافلاحی ۱۴۴. مسعود خواجه علی ۱۴۵. جلال مظهری ۱۴۶. مهدی ساجدی ۱۴۷. حسن دانایی ۱۴٨. ژریک هارطونیان ۱۴۹. خسرو خواجه نوری ۱۵۰. مهران قدرخواه ۱۵۱. وحید حیدری ۱۵۲. نصر آباد امر الله ابراهیمی ۱۵٣. نرگس کرمانشاهی ۱۵۴. بنفشه بلوری ۱۵۵. حسن عربزاده حجازی ۱۵۶. کژال بلوری ۱۵۷. آفاق طوفانی ۱۵٨. هوشنگ سنندجی ۱۵۹. نسرین سارایی ۱۶۰. سایه حسن ۱۶۱. مسعود شعبانی ۱۶۲. حامد خیرآبادی ۱۶٣. فریبا داودی ۱۶۴. امیر حسین گنج بخش ۱۶۵. مهران براتی ۱۶۶. اکبر عطری ۱۶۷. علی میر فطروس ۱۶٨. آزاد سنجانی ۱۶۹. امیر احمدی ۱۷۰. ابراهیم سلیمانی ۱۷۱. خالدی سیاوشی ۱۷۲. هیوا کردستانی ۱۷٣. حسن عربزاده حجاز ۱۷۴. روزبه گرجی ۱۷۵. کیومرث محمدی ۱۷۶. آرش زکریایی ۱۷۷. ناسر راستینه ۱۷٨. سامان ایلخانی زاده ۱۷۹. کاوه معتمدی ۱٨۰. هاوار نجاری ۱٨۱. نوشین شاروخی ۱٨۲. ربابه جوزقی ۱٨٣. ابد شامی ۱٨۴. خسر کرمانشاهی ۱٨۵. یاسمین انصاری ۱٨۶. فرهاد عارفیان ۱٨۷. طاهر صابری ۱٨٨. کامران افرازی ۱٨۹. سارا محمدی ۱۹۰. علی شاهینی ۱۹۱. ادریس غفوریان ۱۹۲. سوسن بابایی ۱۹٣. روناک فدوی ۱۹۴. علی فتاحیان ۱۹۵. عتا کریمی ۱۹۶. فاطمه طباطبایی ۱۹۷.هژیر بلدی ۱۹٨. کیومرث ویسی ۱۹۹. عزیز آجی کند ۲۰۰. کارزان سنندج ۲۰۱. ساسان امجدی ۲۰۲. خالد محمد زاده ۲۰٣. کیومرث محمدی ۲۰۴.روناک فدوی ۲۰۵. هیوا مولانیا ۲۰۶. لونا مقدم ۲۰۷ . داریوش ایرانمنش ۲۰٨. هادی حق شناس ۲۰۹. مریم فتحی ۲۱۰. مسعود فتحی ۲۱۱. فرشته خوشحال ۲۱۲. آزاد محمدزاده ۲۱٣. مهمدی قدوسی ۲۱۴. شری جم ۲۱۵. سودابه موسوی ۲۱۶. زهرا قنبری ۲۱۷. ارام ابراهیم خس ۲۱٨. سید مصطفی علوی ۲۱۹. آزاد سنجانی ۲۲۰. سیمن ایرانی ۲۲۱. سیاوش شمس ۲۲۲. شورش ایرانی ۲۲٣. سعدون مهاباد ۲۲۴. شاروخ نادری ۲۲۵. آزاد بیر ۲۲۶. یحیی خضرنژاد۲۲۷. آزاد خیلفه زاده ۲۲٨. قادر عزیزی ۲۲۹. علی فتواتی ۲٣۰. سیوان نوری ۲٣۱. حمید ارنجی پور ۲٣۲. ارسلان احمدی ۲٣٣. هیوا زکریایی ۲٣۴. کیومرث ویسی ۲٣۵. عزیز اجی کند ۲٣۶. روناک نصیری ۲٣۷. علی بهرامی ۲٣٨. سوسن شهبازی ۲٣۹. مراد احمدی ۲۴۰. سوران پالانی ۲۴۱. رحمت ناصری ۲۴۲. قادر محمد گل ۲۴٣. عطا نصیری ۲۴۴. ارزو نصیری ۲۴۵. دیاکو مرادی ۲۴۶. شهلا دباغی ۲۴۷. جمال پور کریم ۲۴٨. شلیر درویشی ۲۴۹. لیمو مولودی ۲۵۰ . آنیتا اریان ۲۵۱. الهام سابیتیان ۲۵۲. ناصر برزوی مریوانی ۲۵٣. صلاح رسولی ۲۵۴. شورش سولتانی ۲۵۵. بهروز سورن ۲۵۶. فاتح ارش ۲۵۷. هوسینگ تاهیر ۲۵٨. هادی حق شناس ۲۵۹. زینب الخانی زاده ۲۶۰. حسین شبق ۲۶۱. آرش زمانی ۲۶۲. سورکیو زکی ۲۶٣. آرام محمدیان ۲۶۴. حمید بهرامی ۲۶۵. صباح مفیدی ۲۶۶. فاطمه رضایی ۲۶۷. مینا نیک ۲۶٨. علی ناصری ۲۶۹. الهام ملاعلی حسینی ۲۷۰ . قاسم محمدی ۲۷۱. نیما بازالهی ۲۷۲. فازل سولتان پناه ۲۷٣. رضا خلیلی ۲۷۴. گلی مریم ۲۷۵. اوا اریکسون ۲۷۶. نادر یاوری ۲۷۷. سیروس انزلی ۲۷٨. مامند صوفی ۲۷۹. ریباز کرمانشانی ۲٨۰. مهرنوش رمضان علی ۲٨۱. شهرام قادری ۲٨۲. کاوه روژهلات ۲٨٣. سوریا مانی ۲٨۴. یوسف پری ۲٨۵. حمید مافی ۲٨۶. جملیه حکیمی ۲٨۷. ناهید موکری ۲٨٨. سیران علوی ۲٨۹. کاوه میدانی ۲۹۰. یادگار بارزی ۲۹۱. سارا مینویی ۲۹۲. غفور حسینی ۲۹٣. محمد رشیدی ۲۹۴. نادر اریایی ۲۹۵. مریم ناصری ۲۹۶. خبات شکوری ۲۹۷. علی کمالی ۲۹٨. بابک حیدری ۲۹۹. هادی میامی ٣۰۰. سحر دیناروند ٣۰۱. جلال محمدزاده ٣۰۲. عارف نادری ٣۰٣. متین محمدی ٣۰۴. سودابه موسوی ٣۰۵. آریان سیاوشی ٣۰۶. زاگروس اندریاری ٣۰۷. جنگی عارف شوانی ٣۰٨. ارسلان موکری ٣۰۹. رضا منوچهری ٣۱۰. ملائیکه علم هولی ٣۱۱. کامیل نورانی فرد ٣۱۲. شورش مرادی ٣۱٣. شریف حسن زاده ٣۱۴. یاسمین منبری ٣۱۵. هاوار کرمانشاهی ٣۱۶. مریم هدایت ٣۱۷. ناهید افشاری ٣۱٨. کیوان خانساری ٣۱۹. مانی قادری ٣۲۰. جمال خدری ٣۲۱. ظاهر میانه ٣۲۲. داود خندانی ٣۲٣. مرتضی پرویزی ٣۲۴. دیلان سعیدی ٣۲۵. شکوفه قبادی ٣۲۶. یوتی قربانی ٣۲۷. ندا شهبازی ٣۲٨. شورش سولتانی ٣۲۹. لیلا موسوی ٣٣۰ . وحید روحبخش ٣٣۱. سمکو سواره ٣٣۲. فرزانه رضوی ٣٣٣. امید یاپال ٣٣۴. مینا لبادی ٣٣۵. لایق مرادی ٣٣۶. دلشاد خضر دشتی ٣٣۷. کاوه الوندکوهی ٣٣٨. شبو قلندری ٣٣۹. تارا وزیری ٣۴۰. اسمر میماری ٣۴۱. گولاله قبادی ٣۴۲. باران مشائی ٣۴٣. کامران افرازی ٣۴۴. علی رضا خوشبخت ٣۴۵. یحیا خضر نژاد ٣۴۶. حسن لاوه ٣۴۷. روژین شریفی ٣۴٨. امجد اسدزاده ٣۴۹. سوسن شعبانی ٣۵۰ . شراره موسوی ٣۵۱. علی مرادی ٣۵۲. علی بهرامی ٣۵٣. ایوب رحمانی ٣۵۴. جلال هویدا ٣۵۵. آذرمیتا پارسی ٣۵۶. مسعود سمیعی ٣۵۷. بیژین رنجبر ٣۵٨. شهرام ازادی ٣۵۹. ناصر راستی ٣۶۰. کتی پیرسین ٣۶۱. امانج روژهلاتی ٣۶۲. کمال هادی ٣۶٣. مسعود سمیمی ٣۶۴. بهروز اردلان ٣۶۵. کامیار شریفی ٣۶۶. هژار رحیمی ٣۶۷. فرهاد فلاحی ٣۶٨. شهلا دباغی ٣۶۹. عزیز عارفی ٣۷۰. امیر کلهور ٣۷۱. مسعود حقیقت فر ٣۷۲. طلا خوشکلام ٣۷۴. شلیر شبلی ٣۷۵. مهسا شادبان ٣۷۶. علی هدایتی ٣۷۷. دیلان کریمی ٣۷٨. فرید سنه ٣۷۹. حامد مرادی ٣٨۰. شهاب علوی ٣٨۱. کمال نوری ٣٨۲. امید ساعدی ٣٨٣. محمد حشمتی ٣٨۴. علی رضا منصوری ٣٨۵. حمیرا فاطمی ٣٨۶. مریم طباطبایی ٣٨۷. حسین مروتی ٣٨٨. مادع ناصری ٣٨۹. هادی خالدی ٣۹۰. سروه میامی ٣۹۱. شهین قادری ٣۹۲. نشمیل شبلی ٣۹٣. آمر گلی ٣۹۴. شادی ابراهیم خاس ٣۹۵. سنگر عبدالله محمد احمد ٣۹۶. عبدالله ویسی ٣۹۷. زاگروس خسروی ٣۹٨. هیمن سورانی ٣۹۹. مینا زاده ۴۰۰. ژاکلین هابرت ۴۰۱. جمیله ندایی ۴۰۲. داریوش ایرانی ۴۰٣. فرزان فراهی ۴۰۴. سمیرا پوراندخت ۴۰۵. میلاد آریا نیا ۴۰۶. فرانک رودکی ۴۰۷. شهرام حاجی حسینی ۴۰٨. ارش اعلم ۴۰۹. سوسن شهبازی ۴۱۰. آزاد مستانی ۴۱۱. سالار پیکارگر ۴۱۲. میدیا بایزیدپور ۴۱٣. فریاد اریا ۴۱۴. سیروس اریا ۴۱۵. بختیار هموند ۴۱۶. فریاد امینی ۴۱۷. رضا راد ۴۱٨. بابک پارسا ۴۱۹. مریم افشاری ۴۲۰. سید مصطفی علوی ۴۲۱. کمال رحمتی ۴۲۲. حبیب نیک مرد ۴۲٣. علی رضا بهجودی ۴۲۴. اسرین سنندجی ۴۲۵. ریباز روژ ۴۲۶. کورش دادمهر ۴۲۷. افسانه شهره ۴۲٨. سوهیلا موسوی ۴۲۹. بابک افروزی ۴٣۰. آرش عابدی ۴٣۱. افشار ایرانی ۴٣۲. رحمان پیروتی ۴٣٣. کژال بلوری ۴٣۴. سوریا مانی ۴٣۵. هاوار بازیان ۴٣۶. افشین پولانی ۴٣۷. علی فتوتی ۴٣٨. الهام ملاعلی حسینی ۴٣۹. بهاره خانساری ۴۴۰. هدایت موسوی ۴۴۱. آرش همیتی ۴۴۲. مریم شهبازی ۴۴٣. نامو آسو ۴۴۴. شهاب ایرانی ۴۴۵. ایمان ایرانی ۴۴۶. علا صلاحیان ۴۴۷. ریبوار ملایی ۴۴٨. فرهاد میدانی ۴۴۹. سارا مولانا ۴۵۰. ارس میونویی ۴۵۱. عباس امینی ۴۵۲. امیر شعبانی ۴۵٣. مینا سعیدی ۴۵۴. محمد نیک بخت ۴۵۵. مهسا مروتی ۴۵۶. حامد محمدی ۴۵۷. رضا رها ۴۵٨. مجید مهربانی ۴۵۹. سکینه جمالی ۴۶۰. سارا قمبری ۴۶۱. میلیس یسوعی ۴۶۲. وریا بداغی ۴۶٣. کردستان زرار ۴۶۴. طیب هوشیاری ۴۶۵. هیوا امجدی ۴۶۶. وحید حبیب پناه ۴۶۷. میم شکیب ۴۶٨. رزگار ملا محمودی ۴۶۹. الهام ایرانی ۴۷۰. نیوشا حسینی فر ۴۷۱. پیروز پارسی ۴۷۲. سوگند مپ ۴۷٣. جعفر بلازاده ۴۷۴. فرزاد جاسمی ۴۷۵. بابک آریا ۴۷۶. بهزاد سبز ۴۷۷. پرواز صامت ۴۷٨. شهرام قربانی ۴۷۹. مهدی بخشی ۴٨۰. کیانا پیرساین ۴٨۱. پارسا پارسایان ۴٨۲. کاوه معتمدی ۴٨٣. شورش سقز ۴٨۴. صلاح الدین عزیزیان ۴٨۵. اریان سرگولی ۴٨۶. سوما کریمی ۴٨۷. حسن نایب هاشم ۴٨٨. پری آزاد ۴٨۹. ریبوار مریوان ۴۹۰. امین راوردژ ۴۹۱. زهره رمضان علی ۴۹۲. پویان رمضان علی ۴۹٣. ساقی صالحی مجد ۴۹۴. دینا کینگ ۴۹۵. لیلا تگاهاوی ۴۹۶. آرش نصیری اقبالی ۴۹۷. کورش ایران دوست ۴۹٨. نشتمان زاگروس ۴۹۹. علی آزودی ۵۰۰. غالب محمدیان ۵۰۱. مرتضی اسماعیل پور ۵۰۲. نوید محبی ۵۰٣. نادر جهان فرد ۵۰۴. نیما گنجفر ۵۰۵. کامران آزاد ۵۰۶. رضا امیر عزیز ۵۰۷. کامران آزاد ۵۰٨. ندا ایرانی ۵۰۹. پاریسا یقوبی ۵۱۰. مرتضی اسماعیل پور ۵۱۱. اشکان ۵۱۲. مریم ماصوفی ۵۱٣. سیروس اریا ۵۱۴. شهاب‌الدین شیخی ۵۱۵. شادابدخت شادابی ۵۱۶. عه تا منبری ۵۱۷. شورش منبری ۵۱٨. رشاد منبری ۵۱۹. سارا قورچیان ۵۲۰. محمد مینایی ۵۲۱. عباس خرسندی ۵۲۲. تینا پارسا ۵۲٣. ایمان سارامی ۵۲۴. مهسا زرین چنگ ۵۲۵. نکیسا سبز ۵۲۶. احسان بداغی ۵۲۷. ابراهیم مهتاری ۵۲٨. مظفر امیر ۵۲۹. عاصفه هاشمی نژاد ۵٣۰. آروا ایرانی ۵٣۱. مریم کاویانی ۵٣۲. اردوان صفری ۵٣٣. امجد زندی ۵٣۴. فرهاد محمد رسول ۵٣۵. سید احمد موسوی ۵٣۶. محمد امین گنبدی پور ۵٣۷. نعمت الله گنبدی پور ۵٣٨.سیروس بنه گزی ۵٣۹. خلیل موحد ۵۴۰. حمید موذنی ۵۴۱. مهدی بهرامی ۵۴۲. محمد جعفر یزدان پناه ۵۴٣. بابک فقیه ۵۴۴.محمد رضا عزیز زاده ۵۴۵. حسین دهقان ۵۴۶. محمد قدسی ۵۴۷. مسعود ماهینی ۵۴٨. احسان مصلح ۵۴۹. فاطمه علیخواه ۵۵۰ . ناصر علیخواه ۵۵۱. حسام موسوی ۵۵۲. محمود کرمانی ۵۵٣. فرزین تابناک ۵۵۴. کریم شامبیاتی ۵۵۵. مریم کاویانی ۵۵۶. علی صابری ۵۵۷. میلاد پناهی ۵۵٨. آرش سنگری ۵۵۹. سینا قاسمی ۵۶۰. الهه رضایی ۵۶۱. صلاح حسینی ۵۶۲. هژیر حسینی ۵۶٣. صدیق ویسانی ۵۶۴. محمد کریم زارعی ۵۶۵. بهنام نیک زاد ۵۶۶. شورش ناصری ۵۶۷. زهرا عزیزی ۵۶٨. بهنام امینی ۵۶۹. احسان شبلویی ۵۷۰. محمد قریشی ۵۷۱. شنه رزابی ۵۷۲. سینامنبری ۵۷٣. امین فریدیحیایی ۵۷۴. حبیب کلانتری ۵۷۵. رضوان مقدم ۵۷۶. اکرم خیرخواه ۵۷۷. شهین ناسری ۵۷٨. سیما حسین زاده ۵۷۹. مهران راد ۵٨۰. حمید ایرانی ۵٨۱. باقر فاطمی ۵٨۲. رضا جعفریان ۵٨٣. مادران ایرانی ۵٨۴. محمد امینی ۵٨۵. فری ایرانی ۵٨۶. رامبد لطف‌پوری ۵٨۷. شادی طبیب زاده ۵٨٨. زاییر ئه مین زاده ۵٨۹. درسیم اوریمر ۵۹۰. آرمان نادری ۵۹۱. فرحناز عمادی ۵۹۲. سام ستلایت ۵۹٣. آرش ایروانی ۵۹۴. کورش هجازی ۵۹۵. ایراندخت ستوده ۵۹۶. آذر طاهرآبادی ۵۹۷. فریمه فتاحی ۵۹٨. محمد موسوی نژاد ۵۹۹. امیر دوشمن زیاری ۶۰۰. محمد معینی ۶۰۱. سامیه رونقی ۶۰۲. پروانه مرادی ۶۰٣. مهرداد احمدی ۶۰۴. باربد خسروانی ۶۰۵. آذر طاهرآبادی ۶۰۶. رضا ازموده ۶۰۷. ایران میرحبیبی ۶۰٨. پاریس نوینی ۶۰۹. پینی نوینی ۶۱۰. مرتضی رمضانی ۶۱۱. نسرین رمضانی ۶۱۲. نیگیل فولر ۶۱٣. مهریار دستمالچی ۶۱۴. نجمدین واوی ۶۱۵. احمد خاکی ۶۱۶. فراح اریا ۶۱۷. احمد فارسی ۶۱٨. مهسا دارایی ۶۱۹. آرمین شریفی ۶۲۰. یوسف حسین پور ۶۲۱. منوچهر محمدی ۶۲۲. آنایتا شایان ۶۲٣. پوستلو سولومون ۶۲۴. علی رضا صادقی ۶۲۵. شهرام تهرانی‌ ۶۲۶.ارنواز بهرنگی ۶۲۷. علیرضا کریمی ۶۲٨. جمشید بهرامی ۶۲۹. سروناز حیدری ۶٣۰. موسی ساکت ۶٣۱. هاریس قلی پور ۶٣۱. علی اصغر جاهد اورنگ ۶٣۲. سیما امیس ۶٣٣. خالد مرادی ۶٣۴. آمانج یاسری ۶٣۵. حامد سیدی ۶٣۶. آذر مینایی ۶٣۷. دانا احمدی ۶٣٨. مریم خانایی ۶٣۹. سرور مشائی ۶۴۰. شاهین مردوخی ۶۴۱. علی فرجی ۶۴۲. کامران پایدار ۶۴۲. منیره برادران ۶۴٣. تاتی پارسیا ۶۴۴ . فریدون کاویان ۶۴۵. مانی صادقی ۶۴۶. غالب شمسی ۶۴۷. کمال نادری ۶۴٨. فرزاد خدا مرادی ۶۴۹. طاهر رزایی ۶۵۰ . سیامک سازگارا ۶۵۱.شهره فهمیده ۶۵۲. امید فهمیده ۶۵٣. جواد حیدری ۶۵۴. صالح شریفی ۶۵۶. ساناز ارجمند ۶۵۷. محمد معینی ۶۵٨. آسو کردستانی ۶۵۹. خاطره معینی ۶۶۰. ژیلا حسن پور ۶۶۱. مجید جباری ۶۶۲. آکو محمدیان ۶۶٣. ئه ژین شیخی ۶۶۴. مهدی شیخی ۶۶۵. کومار رشی ۶۶۶. شورش صوفی ۶۶۷. کامران صوفی ۶۶٨. شاهین صوفی ۶۶۹. لیمو صوفی ۶۷۰. مامند صوفی ۶۷۱. نینا امیدی ۶۷۲. یادگار شعبانی ۶۷٣. لیلا فاطمی ۶۷۴. سوسن حمیدی ۶۷۵. شادمان زمانی ۶۷۶. پروین جمالی ۶۷۷. قادر محمدخانی ۶۷٨. داود ماسانی ۶۷۹. جهانگیر عدالهی ۶٨۰. دنیای سبز ۶٨۱. بهمن نیک زاد ۶٨۲. سارا مقدم ۶٨٣. حمید مقدم ۶٨۴. بیتا محمدی ۶٨۵. کاروان بهمنی ۶٨۶. فرزاد گیرن ۶٨۷. ثریا میساقی ۶٨٨. صابر مکانی ۶٨۹. خبات محمدی ۶۹۰. شهین مرادی ۶۹۱. دارا خالدیان ۶۹۲. ظاهر معارفی ۶۹٣. بابک شیرعلی ۶۹۴. یاسمین علیخانی ۶۹۵. زانا محمدیان ۶۹۶. کاروان سرداری ۶۹۷. سامان قادری ۶۹٨. ریبوار بهمنی ۶۹۹.سام موسوی ۷۰۰. فاطمه صفا ۷۰۱. صلاح الدین مدرسی ۷۰۲. حسن کرمونی ۷۰٣. سوران دانشور ۷۰۴. عمانوئیل یشوا ۷۰۵. شری جم ۷۰۶. ناهید عصاری ۷۰۷. آرش آقایی ۷۰٨. محمد زرین قلم ۷۰۹. لیلیان روزبه ۷۱۰. دیاکو مرادی ۷۱۱. فریبرز اشنا ۷۱۲. شراره گمانه عرب ۷۱٣. داود رستم بخش ۷۱۴. رها آزاد ۷۱۵. احمد نجاراها ۷۱۶. ویکتوریا آزاد ۷۱۷. پیام سابلاغی ۷۱٨. فریبرز آشنا ۷۱۹. محمد مرادی ۷۲۰. آلافی دکتر ۷۲۱. سعید ایرانی ۷۲۲. محمد رنجبر ۷۲٣. مسعود نجاری ۷۲۴. عبداله عبدالی ۷۲۵. سیاوش کاهکش ۷۲۶. سعید سعیدی ۷۲۷. کارو رحمتی ۷۲٨. فرشید زندی ۷۲۹. مسعود خدا مرادی ۷٣۰. رضا سنجری ۷٣۱ . مانی موسوی ۷٣۲. حامد خالدی ۷٣٣. کمال خالدی ۷٣۴. جمال احمدی ۷٣۵. انور غفوری ۷٣۶. مریم حاتمی ۷٣۷. کیومرث میدانی ۷٣٨. شری جم ۷٣۹. داریوش ایرانی ۷۴۰. عرفان محمدی ۷۴۱. فرهاد یاسری ۷۴۲. محسن عبدلی ۷۴٣. یحیا خضرنژاد ۷۴۴. سامان ایرانی ۷۴۵. سلیمان فرهادی ۷۴۶. ئاسۆ محمدپوور ۷۴۷. رستاخیز ایران ۷۴٨. میدیا بایزیدپور ۷۴۹. پت پستچی ۷۵۰. سیاوش شمس ۷۵۱. نیلوفر اسکیلاس ۷۵۲. سیما اوستا ۷۵٣. فرهاد قمبری ۷۵۴. محمدرضا حمیدی ۷۵۵. نیما نوروزی ۷۵۶. مونا اعظمی ۷۵۷. محسن یوسف نژاد ۷۵٨. شهرزاد موسوی ۷۵۹. مژگان حاصل ۷۶۰. فرزان صفائیان ۷۶۱. رامین راد ۷۶۲. اکبر لکستانی ۷۶٣. بینا داراب زن ۷۶۴. رحمان رسول زاده ۷۶۵ . فرحناز مرادی۷۶۶ . فروتن نجفی ۷۶۷ .مریم ضیا ۷۶٨. فرشته ناجی حبیب زاده ۷۶۹ . مسعود علوی بحرینی ۷۷۰. سیامک فهیمی ۷۷۱. علی شفق۷۷۲ . لاله موذن زاده ۷۷٣. پژمان دهخدا ۷۷۴. شری فرامرزی ۷۷۵. هیوا سروش۷۷۶ . ۷۷۷محسن باپیری ۷۷٨. باران گیلانی ۷۷۹. میثم رودکی ۷٨۰. ابراهیم توانگر۷٨۱ . مریم موذن زاده۷٨۲ . حمید ضیا . ۷٨٣ شهلا فراهانی ۷٨۴ .لیلا جدیدی ۷٨۵ . سهراب کریمی ۷٨۶ . افشین کرمیان نسب ۷٨۷. دیاکو خبات ۷٨٨ . محمود شریفی ۷٨۹. ساناز غفوریان۷۹۰ . رامین چاوشی ۷۹۱. احمد لطفی ۷۹۲. مهناز باقری۷۹٣ . ریحانه گلی۷۹۴ . فرحناز عمادی۷۹۵ . آیدا ابروفراح۷۹۶ . شیوا گنجی ۷۹۷. افشین ابراهیمیان ۷۹٨. میترا پور شجری . کاوه طاهری ۷۹۹. پیمان کاووسی٨۰۰ . صباح لطفی ٨۰۱. عیسی علیپور٨۰۲ . سعید آزادی٨۰٣ . بابک جاهد ٨۰۴. علیرضا مهدی نژاد٨۰۵ . محمد علی متحیر ٨۰۶. حجت نکیسا ٨۰۷. زهرا قمی زاده٨۰٨ . مهرداد ایرانی نژاد٨۰۹ . صادق بهیار٨۱۰ . رضا مهاجر نژاد٨۱۱ . محسن فلسفه فر٨۱۲ . امیر ابراهیمی٨۱٣ .محمد حبیبی ٨۱۴ صبری حسن پور . ٨۱۵ رضا نگهداری .

اسامی نهادهای مدنی و بشر دوست و مدافع حقوق انسان و زندانیان سیاسی
۱. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۲. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
٣. شیوا محبوبی ، کومیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۴. جمعی از دانشجویان پیام نور استان کردستان
۵. سازمان حقوق بشر کوردوساید چاک
۶. مرکز زنان کرد در شهر کلن آلمان
۷. انجمن زنان آذر مهر کردستان
٨. سازمان ضد اعدام در کردستان
۹. جمعیت جوانان کردستان ایران
۱۰.انجمون بیان – بلژیک
۱۱.اتحادیه خانواده های در بند کورد
۱۲. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
۱٣. کومیته اقوام و ملل ایرانی
۱۴. حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس- ولی
۱۵. حامیان مادران پارک لاله / فرانکفورت
۱۶. کومیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان
۱۷. حامیان مادران پارک لاله / هامبورگ
۱٨. حامیان مادران پارک لاله / کلن
۱۹. حامیان مادران پارک لاله / ایتالیا
۲۰ . حامیان ماداران پارک لاله / اسلو
۲۱ . جوانان و دانشجویان موج سبز کلن
۲۲. خانه کرد ، کلن آلمان
۲٣. جمعیت جوانان کردستان ایران / سنندج
۲۴. انجمون بیان – بلژیک
۲۵. مرکز جوانان خبات کردستان ایران
۲۶. سایت گزارش گران
۲۷. کومیته حزب دمکرات کردستان / ترکیه
۲٨ . حامیان ماداران پارک لاله / دورتموند
۲۹. کومیته ی دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
٣۰. تانپوآرت برای حقوق انسان و بچه ها
٣۱. انجمن حمایت ازپناهجویان ایرانی درترکیه‌
٣۲. جنبش سبز ، شاخه کردستان
٣٣. تشکل سبز آذربایجان
٣۴. تیم آنها به ما اهمیت نمی دهند
٣۵. سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه
٣۶. مرکز جوانان شرق کردستان
٣۷. سازمان خبات کردستان ایران ( کومیته کاندا )
٣٨. گروه ماداران ایرانی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.