عدم پرداخت حقوق ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکت مهندسی شفاب

(دنباله…)

نامه اعضای هیأت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به ربیعی وزیر کار

آقای وزیر شما درابتدای وزارت خویش، اعلام کردید که شما در گذشته کارگر بوده اید و به آن افتخار می کنید. ما میخواهیم یاد آوری کنیم که با توجه به نگاه تحقیرآمیزی که در جامعه ودولت نسبت به طبقه کارگر وجود دارد، متاسفانه کارگران در ایران (به شرط کارگر ماندن) هیچ شانسی جهت وزارت ندارند که هیچ ،آنها حتی نمی توانند شهردار شهرشان هم بشوند. …. (دنباله…)

الفبای آثار ساعدی در یک کتاب

سال گذشته انتشارات «اچ اند اس مدیا» کتابی تازه را به بازار کتاب آورد که به گفته نویسنده علیرغم انتظار بسیار، در ایران بخت انتشار نیافت و مجوز نگرفت و راهی لندن شد.   نویسنده این کتاب آسیه (ناستین) جوادی ست، همسر جواد مجابی و شاید اگر دوستی و شناخت این دو از ساعدی و به گفته خودشان احساس دین آنها به یک دوست قدیمی نبود، همین دو کتاب هم در مورد غلامحسین ساعدی نوشته نمی‌شد.  آسیه جوادی به گفته خودش هشت سال روی زندگی و آثار ساعدی تحقیق کرده و در نهایت برای نوشتن این اثر، به فرمی رسیده که خود آن را برگزیده است …. (دنباله…)

بوش: تا زمانیکه ثابت نشود، نیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را باور نمی‌کنم

واشنگتن دوستی بزرگتر از اسرائیل ندارد …. (دنباله…)

ایران و انگلیس تا دو هفته دیگر کاردارهای خود را معرفی می‌کنند

(دنباله…)

آقای ظریف؛ معرفی می کنم آقای مجید توکلی

آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاری که درباره «مجید توکلی» پرسید، گفت « او را نمی شناسم». …. (دنباله…)